Porezni vjesnik

Porezni vjesnik je stručni časopis koji od 1992. godine objavljuje članke namijenjene poreznim obveznicima, te službenicima Porezne uprave. Od 1997. godine Porezni vjesnik je glasilo Ministarstva financija, Porezne uprave.

 

E-mail: porezni.vjesnik@ijf.hr

Uredništvo: (+385 1) 4886 450
ISSN 1330-0903 | Impresum

 

Godišnja pretplata: 130,00 €


Porezni vjesnik, br. 12/2023.

Autori:

DOI:

STALNE RUBRIKE

Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Novosti u propisima povezanima uz rad Porezne uprave

 

STRUČNI ČLANCI

Marijana Vuraić Kudeljan: Projekt izrade i uspostave Registra stanovništva, obitelji i kućanstava
Gordana Lončar: Novine koje donose posljednje izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak vezane za osobni odbitak
Snježana Matijašec: Hibridni model rada u Poreznoj upravi – Smartworking
Danijel Čajkovac i Renata Marijetić: Obveza donošenja internog pravilnika o unutarnjoj reviziji
Andreja Sertić Tomiček: Učinkovitost Multilateralnog instrumenta u izmjeni mreže ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Tanja Rašić Krajnović: Ispravak odbitka pretporeza – sudska praksa
Sunčana Sović Digna i Marijeta Tokić: Statistički prikaz administrativne suradnje i razmjene informacija između država članica EU-a na području PDV-a
Kristina Vačevski: Popis radova objavljenih u časopisu »Porezni vjesnik« u 2023. godini


Porezni vjesnik, br. 11/2023.

Autori:

DOI:

STALNE RUBRIKE

Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Novosti u propisima povezanima uz rad Porezne uprave

 

STRUČNI ČLANCI

Marijana Vuraić Kudeljan: Prikaz poreza na promet nekretnina
Gordana Lončar: Promjene vezane za oporezivanje drugog dohotka u posljednjim Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Marija Marinović: Ocjena zakonitosti odluka o lokalnim porezima – praksa Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Tanja Rašić Krajnović: Ispravak porezne osnovice – sudska praksa
Frano Barišić i Ana Blekić: Digitalizacija oporezivanja u Republici Hrvatskoj: analiza prema DESI indeksu i preporuke za daljnje poboljšanje
Frano Barišić, Ana Blekić i Nataša Borota: Integracija chatbota u porezni sustav: etika, zaštita osobnih podataka i sigurnosni aspekti


Porezni vjesnik, br. 10/2023.

Autori:

DOI:

STALNE RUBRIKE

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Novosti u propisima povezanima uz rad Porezne uprave

 

STRUČNI ČLANCI

Gordana Lončar i Sandra Pezo: Izmjene Zakona o porezu na dohodak
Boris Dominić, Anita Grebenar i Marijana Herceg: Izmjene Zakona o porezu na dobit
Štefica Oštrec Čunčić i Ines Tomić Dukši: Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost 
Marija Marinović: Izmjene Zakona o lokalnim porezima
Jasna Prepeljanić i Biljana Kordić: Izmjene Zakona o doprinosima
Ružica Krizmanić: Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Marta Brajdić: Izmjene Zakona o poreznom savjetništvu
Vanja Martinović: Izmjene Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza


Porezni vjesnik, br. 9/2023.

Autori:

DOI:

STALNE RUBRIKE

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Novosti u propisima povezanima uz rad Porezne uprave

 

STRUČNI ČLANCI

Paulino Lonza: Suzbijanje pranja novca − primjeri slučajeva
Vesna Jelavić: Pravila etičnosti i sukoba interesa na razini javne uprave
Gordana Lončar: Porezni tretman primitaka koje ostvaruju učenici i studenti radom preko učeničkih i studentskih udruga
Jadranka Matovina i Daniela Mikulić: Novosti u poslovnim procesima godišnjih prijava poreza na dohodak i poreza na dobit
Marija Marinović i Bernardica Stipić: Odluke županija o obavljanju poslova naplate županijskih poreza
Lidija Karačić i Jelena Korica: Prijedlog uvođenja automatske razmjene informacija o kriptoimovini i druge izmjene Direktive 2011/16/EU (DAC8)
Frano Barišić, Ana Blekić i Nataša Borota: Uvođenje inovativnog alata u Poreznu upravu: chatbot


Porezni vjesnik, br. 7-8/2023.

Autori:

DOI:

STALNE RUBRIKE

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Novosti u propisima povezanima uz rad Porezne uprave

 

STRUČNI ČLANCI

Marijana Vuraić Kudeljan: Porezne aktualnosti – Projekt Fiskalizacija 2.0
Snježana Matijašec: Nacrt prijedloga Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama
Helena Huljev, Snježana Profozić: Nadležnost i suradnja povjerenika za etiku i Službe za unutarnji nadzor u rješavanju pritužbi na neetično i nezakonito ponašanje službenika Porezne uprave
Marica Houška: Dobrovoljna prijava primitaka iz inozemstva
Dražen Opalić, Gordana Lončar: Porezni tretman dohotka isplaćenog nasljednicima i obveza plaćanja doprinosa
Melani Halusek Sorić: Dostava isprava o najmu/zakupu od strane javnih bilježnika
Vanja Martinović: Model pravila OECD-a − rješenje za aranžmane osmišljene za izbjegavanja CRS-a i netransparentne offshore strukture
Dalibor Legac, Željko Martinović: Mnogostrana konvencija o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti i ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Frano Barišić, Ana Blekić: Model zrelosti digitalne transformacije za porezne uprave: analiza i primjena 


Porezni vjesnik, br. 6/2023.

Autori:

DOI:

STALNE RUBRIKE

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Novosti u propisima povezanima uz rad Porezne uprave

 

STRUČNI ČLANCI

Gordana Lončar: Utvrđivanje godišnjeg dohotka i poreza na dohodak u posebnom postupku za 2022. i dostava privremenih poreznih rješenja
Danijela Rudić, Veronika Radica: Provedba ovrhe na vozilu radi naplate poreznog duga
Nataša Vidak: Obvezujuća mišljenja
Andreja Sertić Tomiček: Prihvatljivost postupka zajedničkog dogovaranja u skladu s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nakon primjene testa osnovne svrhe
Danijel Čajkovac, Antonijo Eljuga: Novosti vezane za prijedlog Uredbe o tržištima kriptoimovine (MiCA)
Danijela Hrošć: Odgovornost za povrede službene dužnosti
Frano Barišić, Ana Blekić: Sveobuhvatni pristup modernizaciji poreznih sustava: MASP-T 


Porezni vjesnik, br. 5/2023.

Autori:

DOI:

STALNE RUBRIKE

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Novosti u propisima povezanima uz rad Porezne uprave

 

STRUČNI ČLANCI

Jasna Prepeljanić: Novosti u Zakonu o doprinosima
Snježana Cindrić: Osiguranje i ovrha na plovilima
Gordana Lončar: Način isplate primitaka fizičkim osobama od 1. siječnja 2023.
Sunčana Sović Digna: Administrativna suradnja između država članica Europske unije prilikom kontrole OSS transakcija
Željko Dominis: Brzi popravci i poboljšanja postojećeg režima e-trgovine prije implementacije inicijative »PDV u digitalnom dobu (ViDA)«
Kruno Krušec i Danijela Šušak: Prednosti i mogućnosti korištenja sustava elektroničkoga uredskog poslovanja u Poreznoj upravi
Ana Blekić i Nataša Borota: Korisnički pretinac ePorezne 


Porezni vjesnik, br. 4/2023.

Autori:

DOI:

STALNE RUBRIKE

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Novosti u propisima povezanima uz rad Porezne uprave

 

STRUČNI ČLANCI

Dražen Opalić i Gordana Lončar: Pravo na novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada prema propisu koji uređuje radne odnose i porezni tretman iste
Vanja Martinović: Novosti u Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
Nevenka Babić i Marina Vladika: Oporezivanje novih prijevoznih sredstava porezom na dodanu vrijednost
Anđelka Šlopar Ljubaj: Utvrđenje ništetnosti upisa u sudski registar na temelju Izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja koja sadrži netočne i/ili nepotpune podatke u prakse
Ivana Svilić: Troškovi ovrhe i osiguranja 
Marija Lončar: Stručno usavršavanje službenika Porezne uprave u 2022. godini


Porezni vjesnik, br. 3/2023.

Autori:

DOI:

STALNE RUBRIKE

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Novosti u propisima povezanima uz rad Porezne uprave

 

STRUČNI ČLANCI

Biljana Kordić i Jasna Prepeljanić: Obveze doprinosa za samostalne umjetnike
Gordana Lončar: Utvrđivanje dohotka od imovine po osnovi najma/zakupa nekretnina
Darija Bogović Ćorković i Magdalena Čubrić: Stečajni zakon – tumačenje odredbi o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima dužnika za vrijeme trajanja i nakon okončanja predstečajnog postupka 
Marica Houška: Ustavnopravna zaštita u poreznom postupku
Marica Houška i Petar Plevnik: Obveza korištenja ePorezne u poreznom postupku 
Marija Lončar: Postupak prijave, pripreme i polaganja državnog ispita 


Porezni vjesnik, br. 2/2023.

Autori:

DOI:

STALNE RUBRIKE

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Novosti u propisima povezanima uz rad Porezne uprave

 

STRUČNI ČLANCI

Sandra Pezo: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
Gordana Lončar: Podnošenje godišnje porezne prijave i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2022.
Jasna Prepeljanić: Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2022.
Danijela Rudić i Veronika Radica: Ograničenja ovrhe na plaći u 2023. 
Sandra Furlan: Nagrada za rad stečajnih upravitelja i članova odbora vjerovnika u stečajnim postupcima
Vanja Martinović: Međunarodni aspekt razmjene informacija 


Porezni vjesnik, br. 1/2023.

Autori:

DOI:

STALNE RUBRIKE

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Novosti u propisima povezanima uz rad Porezne uprave

 

STRUČNI ČLANCI

Marijana Herceg, Boris Dominić i Anita Grebenar: Primjena Zakona o dodatnom porezu na dobit
Sandra Pezo: Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak
Ines Tomić Dukši i Štefica Oštrec Čunčić: Izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
Vanja Martinović: Izmjene Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza
Dalibor Legac, Željko Martinović i Andreja Sertić Tomiček: Novosti u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Jasna Kraljić i Štefica Crvenković: Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Anita Halupecki: Knjiženje poreznog duga obuhvaćenog upravnim ugovorom 

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €