Porezni vjesnik

Porezni vjesnik je stručni časopis koji od 1992. godine objavljuje članke namijenjene poreznim obveznicima, te službenicima Porezne uprave. Od 1997. godine Porezni vjesnik je glasilo Ministarstva financija, Porezne uprave.

 

E-mail: porezni.vjesnik@ijf.hr

Uredništvo: (+385 1) 4886 450
ISSN 1330-0903 | Impresum

 

Godišnja pretplata: 130,00 €


Porezni vjesnik, br. 12/2018.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije

 

STRUČNI ČLANCI

Ivica Kusić: Borba protiv izbjegavanja poreza, poreznih prijevara i utaje poreza
Sanda Kapetanović: Statusne promjene i goodwill
Paulino Lonza: Postupak oporezivanja nerazmjera primitaka i izdataka fi zičkih osoba i njegova uloga u istragama kaznenih djela
Martina Ciglević i Igor Piplović: Oporezivanje digitalne ekonomije
Aleksander Vranko: Međunarodna iskustva analize rizika u planiranju i pripremi poreznog nadzora
Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada


Porezni vjesnik, br. 11/2018.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije

 

STRUČNI ČLANCI

Marijana Vuraić Kudeljan: Prikaz promjena koje donosi paket zakona porezne reforme iz trećeg kruga poreznog rasterećenja
Ivica Kusić : Provedba i nadzor primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Martina Kardoš i Sandra Papež: Postupak stjecanja i oduzimanja prava priređivanja igara na sreći na području Republike Hrvatske
Zrinka Perić: Porezni položaj umjetnika (rezidenata i nerezidenata) i njihov socijalni status
Stjepan Gadžo i sur.: Ekonomija dijeljenja i međunarodno porezno planiranje: primjeri Ubera i Airbnba
Nikola Mijatović: Trendovi oporezivanja u Europskoj uniji 2017. godine


Porezni vjesnik, br. 10/2018.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije

 

STRUČNI ČLANCI

Lidija Malčević i Marko Nenadić: Analiza rizika u upravljanju poreznim dugom
Nikica Jerković: Zabrana prijeboja sukladno Zakonu o radu
Nataša Vidak: Porez na dodanu vrijednost – upiti poreznih obveznika
Ana Rihter: Kamate u poreznom postupku
Veronika Radica i Danijela Rudić: Osvrt na novi Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Veronika Radica: Načelo provedbe ovrhe u poreznom postupku


Porezni vjesnik, br. 9/2018.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije

 

STRUČNI ČLANCI

Marko Nenadić: Inovativni pristupi za promicanje dobrovoljnog ispunjavanja poreznih obveza i učinkovitiju naplatu poreznog duga – potpora i pomoć dužnicima
Ana Zakarija i Ante Čilić: Uspostava administrativne suradnje Europske unije s trećim zemljama u cilju sprječavanja PDV prijevara
Lidija Karačić i Jelena Korica: Uvođenje obvezne automatske razmjene informacija o prekograničnim poreznim aranžmanima – izmjena Direktive o administrativnoj suradnji
Iva Uljanić Škreblin: Porezni tretman isplata članovima uprave i direktorima
Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Financijski, računovodstveni i porezni aspekti fi nancijskih instrumenata prema MSFI 9


Porezni vjesnik, br. 7-8/2018.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije

 

STRUČNI ČLANCI

Marko Nenadić: Primjena PR-a i marketinških alata u svrhu poboljšanja komunikacije s obveznicima, povećanja dobrovoljnog ispunjavanja obveza i unaprjeđenja usluga Porezne uprave
Nikica Jerković: Obavljanje poslova u prekovremenom radu službenika i namještenika Porezne uprave
Nikolina Pratzer i Ana Vrdoljak: Utjecaj raskida ugovora na obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina
Procjena dohotka − indirektne metode bankovnih depozita
Zdravko Vukšić: Računovodstveni nadzor Porezne uprave
Nikola Mijatović: Porezno pravo Europske unije kao izvor nacionalnog poreznog prava


Porezni vjesnik, br. 6/2018.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije

 

STRUČNI ČLANCI

Marko Nenadić: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka
Dražen Opalić i Gordana Lončar: Privremena porezna rješenja u posebnom postupku i moguće postupanje poreznih obveznika nakon zaprimanja privremenih poreznih rješenja
Dražen Smolčić: Nagradne igre
Lucija Barić: Oporezivanje prometa nekretnina s obzirom na isprave o stjecanju
Marijana Radusin Lipošinović: Korištenje ACL-a u provedbi poreznog nadzora


Porezni vjesnik, br. 5/2018.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije

 

STRUČNI ČLANCI

Marko Nenadić: Pravovremena dostava informacije javnosti, ispravak netočne informacije i reagiranje u kriznim situacijama u tijelima državne uprave
Iva Uljanić Škreblin i Ksenija Cipek: Porez na dohodak i kriptovalute
Nikolina Pratzer i Ana Vrdoljak: Oporezivanje deklaratornih sudskih odluka porezom na promet nekretnina
Nikola Mijatović: Kodeks postupanja – porez po odbitku
Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa po osnovi druge djelatnosti obveznika koji od druge djelatnosti utvrđuje dobit
Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac i Željko Martinović: Komparativna analiza odredbi ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Republike Kosova te između Republike Hrvatske i Ujedinjenih Arapskih Emirata


Porezni vjesnik, br. 4/2018.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije

 

STRUČNI ČLANCI

Nataša Vidak: Povrat PDV-a u okviru putničkog prometa
Željko Martinović i Gordana Lončar: Porezni tretman kamata koje rezident RH ostvari u tuzemstvu i iz inozemstva
Zdravko Vukšić: Porezni nadzor i druge inspekcije u RH
Danijela Rudić i Veronika Radica: Prigovor treće osobe u poreznom ovršnom postupku
Zrinka Perić: Porezno priznati troškovi za kupljenu odjeću
Goranka Ramljak: PDV prijevare u trgovini rabljenim automobilima
Mirjana Jelovečki i Nataša Vidak: Oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina kod stjecanja bez naknade


Porezni vjesnik, br. 3/2018.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Aleksander Vranko: Podnošenje prijave poreza na dobit s aspekta poreznog nadzora
Boris Dominić, Anita Grebenar i Marijana Herceg: Porezni tretman vrijednosnih usklađenja obveznika poreza na dobit
Gordana Lončar i Dražen Opalić: Prilozi uz godišnju prijavu poreza na dohodak obrtnika
Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa po osnovi druge djelatnosti obveznicima paušalnog poreza na dohodak
Zdravko Vukšić: Troškovi porezne administracije
Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Unutarnji čimbenici kapitalne strukture poduzeća


Porezni vjesnik, br. 2/2018.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa obrtnika po godišnjoj prijavi poreza na dohodak
Željko Martinović i Dalibor Legac: Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu (Obrazac INO-DOH) i Izjava o odgodi plaćanja poreza /predujma poreza (INO-IZJAVA)
Davor Burić i Marijana Radusin Lipošinović: Aktivnosti Porezne uprave vezane za poslovanje online platformi u području iznajmljivača
Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2017.
Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2017.
Lucija Barić: Porez na dohodak od otuđenja nekretnina
Mirjana Jelovečki i Nataša Vidak: Oporezivanje isporuka nekretnina - poslovni procesi kod obrade isprava o stjecanju nekretnina


Porezni vjesnik, br. 1/2018.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Marijana Vuraić Kudeljan: Nastavak Porezne reforme
Renata Kalčić i Lidija Cvitić: Promjene u PDV-u od 1.siječnja 2018.
Gordana Lončar i Dražen Opalić: Novine u sustavu poreza na dohodak od 1. siječnja 2018.
Marijana Herceg, Boris Dominić i Anita Grebenar: Novosti u sustavu poreza na dobit
Gordana Lončar: Obveza podnošenja porezne prijave (Obrazac DOH) i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2017.
Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac i Željko Martinović: Novosti u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Zlatko Fabijančić iBernarda Stipić: Upravna pristojba na stjecanje rabljenih motornih vozila
Mario Demirović i Damir Mataga: Osnovna pravila oportunitetnog postupanja poreznih tijela i određivanje novčane kazne u prekršajnom nalogu s posebnim osvrtom na ublažavanje novčane kazne
Gordana Marić i Tatjana Romančuk: Fiskalizacija – istek certifikata FISKAL
Martina Ciglević i Zvjezdana Kidrić: Pravo na pristup informacijama kao temelj transparentnosti rada javnih tijela

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €