Porezni vjesnik

Porezni vjesnik je stručni časopis koji od 1992. godine objavljuje članke namijenjene poreznim obveznicima, te službenicima Porezne uprave. Od 1997. godine Porezni vjesnik je glasilo Ministarstva financija, Porezne uprave.

 

E-mail: porezni.vjesnik@ijf.hr

Uredništvo: (+385 1) 4886 450
ISSN 1330-0903 | Impresum

 

Godišnja pretplata: 130,00 €


Porezni vjesnik, br. 12/2015.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Iva Uljanić Škreblin: Automatska razmjena podataka o izdanim poreznim mišljenjima – nova Direktiva Vijeća EU-a
Zdenka Pogarčić: Procjena učinaka propisa u funkciji stvaranja boljeg zakonodavstva i gospodarskog rasta
Ana Rihter: Ustupanje prava na povrat poreza
Gordana Jelinek-Krošnjar: Edukacija službenika Porezne uprave u 2015.
Ilija Josić: Ispravak odbitka pretporeza
Danijela Kuliš: Izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost – doniranje hrane u sustavu PDV-a
Dražen Opalić i Jasna Prepeljanić: Utvrđivanje obveza doprinosa za osiguranike koji utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga, a obveznici su doprinosa za osobno osiguranje od 1. siječnja 2016.
Nikola Mijatović: Porezne reforme u državama članicama Europske unije 2015.
Lucija Grubišić: Naknade propisane u Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Martina Fabris: Popis radova objavljenih u časopisu »Porezni vjesnik« u 2015. godini


Porezni vjesnik, br. 11/2015.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Ana Dorić Škeva i Goranka Ramljak: Uloga analize rizika u sprječavanju PDV prijevara
Ilija Josić: Mjesto isporuke dobara i primjena čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u
Marijana Radusin Lipošinović: Pravna osnova provedbe elektroničkog poreznog nadzora
Andreja Sertić: Pripisivanje dobiti stalnoj poslovnoj jedinici
Sanda Kapetanović: Učinci poreza na dobit na gospodarski rast
Stjepan Gadžo: Oporezivanje dobiti u Europskoj uniji: novi Akcijski plan Europske komisije
Nikola Mijatović: Europska unija namjerava poboljšati sustav PDV-a za prekograničnu e-trgovinu
Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknada za obnovljive izvore energije i tarifa za električnu energiju iz vjetroelektrana


Porezni vjesnik, br. 10/2015.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Ana Rihter: Pravni lijekovi u poreznom postupku
Dražen Opalić i Ksenija Cipek: Prikazivanje primitaka od otuđenja fi nancijske imovine i primitaka po osnovi dividenda i udjela u dobiti što ne podliježu oporezivanju temeljem Obrasca JOPPD od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.
Ksenija Cipek i Dražen Opalić: Oporezivanje plaća isplaćenih temeljem izvansudske nagodbe ili utuženih u »neto-svoti«
Tereza Rogić Lugarić i Arijana Sejdinović: Povelja o suradnji Porezne uprave i poreznih obveznika
Željko Martinović: Ključne točke OECD-ova Akcijskog plana o eroziji porezne osnovice i alokaciji profi ta (Base Erosion and Profi t Shifting – BEPS)
Predrag Bejaković: Nagrađivanje u javnome sektoru s naglaskom na poreznu službu
Anto Bajo i Irena Klemenčić: Solidarna naknada za električnu energiju


Porezni vjesnik, br. 9/2015.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Ksenija Cipek i Marica Houška: Obvezujuća mišljenja – novost u praksi Porezne uprave
Dražen Opalić i Ksenija Cipek: Iskazivanje novčane naknade u Obrascu JOPPD kada se ne ispuni kvotu propisanu za zapošljavanje invalidnih osoba
Renata Kalčić i Ana Slavulj Pavletić: Postupak oslobađanja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU-a te međunarodne organizacije u 2015.
Ksenija Cipek i Iva Uljanić: Porezni tretman dividenda, kamata i kapitalnih dobitaka
Sanda Kapetanović: Prijevare u fi nancijskim izvješćima
Andreja Sertić: Ograničenje pogodnosti iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u kontekstu Akcijskog plana BEPS
Nikola Mijatović: Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi 2014.
Predrag Bejaković: Uloga porezne uprave u međunarodnom oporezivanju
Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknada za uporabu prostora elektrana


Porezni vjesnik, br. 7-8/2015.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Ana Rihter: Rokovi i računanje rokova u poreznom postupku
Gordana Jelinek-Krošnjar: Edukacija službenika Porezne uprave do 30. lipnja 2015.
Danijela Rudić i Darija Bogović Ćorković: Otpis i odgoda dospjelosti poreznog duga − prije i sada
Ksenija Cipek: Pravilnik o načinu odobravanja i ukidanja posebnog statusa poreznom obvezniku u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza
Dražen Opalić i Ksenija Cipek: Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa
Željko Martinović: »Pravilo 183 dana« i značenje izraza »na teret« stalne poslovne jedinice
Ana Slavulj Pavletić: Oporezivanje PDV-om usluga prijevoza putnika
Aleksander Vranko: Sprječavanje porezne utaje i izbjegavanje plaćanja poreza
Davor Burić i Marijana Radusin Lipošinović: Provedba i završna faza usporednih nadzora
Dijana Jurinec: Lučke pristojbe i naknade
Mira Dimitrić: Prikaz knjige - Harmonizacija proračunskog računovodstva u Republici Hrvatskoj s MRS-ovima za javni sektor


Porezni vjesnik, br. 6/2015.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Marijana Vuraić Kudeljan: Porezna uprava i Nacionalni program reforma 2015.
Ana Dorić Škeva i Paulino Lonza: Samostalni sektor za otkrivanje poreznih prijevara (SSOPP) – od osnivanja do praktičnog rada
Marica Houška: Upravljanje rizicima prijevare s aspekta poslovne forenzike
Davor Burić i Marijana Radusin Lipošinović: Priprema usporednih poreznih nadzora
Sanda Kapetanović: Arbitražna konvencija za sporove o transfernim cijenama u Europskoj uniji
Ana Vrdoljak Petković: Podnošenje prijave prometa nekretnina elektroničkim putem
Dijana Jurinec: Cijene dimnjačarskih usluga


Porezni vjesnik, br. 5/2015.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Gordana Marić, Štefica Crvenković i Jasna Kraljić: Aplikacija specifi kacija nepovezanih uplata (SNU)
Marijana Radusin Lipošinović: Instrumenti borbe protiv prijevara s PDV-om
Tamara Bartoli-Kos: Svjetlo na kraju tunela? Europska komisija predlaže paket mjera za veću poreznu transparentnost u vezi s dobiti trgovačkih društava
Predrag Bejaković: Hoćemo li uistinu stvoriti jednostavan porezni sustav?
Anto Bajo i Jasmina Gerić: Naknada za uporabu pomorskog dobra


Porezni vjesnik, br. 4/2015.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Marijana Vuraić Kudeljan i Snježana Matijašec: Prikaz izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona
Andreja Sertić: Koncept ekonomskog poslodavca prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Nikolina Pratzer i Ana Vrdoljak Petković: Podnošenje prijave prometa nekretnina od 1. siječnja 2015. s primjerima
Nada Petrović: Uloga internog nadzora u otkrivanju nepravilnosti i njegov doprinos poreznom nadzoru
Nikola Mijatović: Oporezivanje u Europskoj uniji: promicanje unutarnjeg tržišta i ekonomskog rasta
Sanda Kapetanović: Primjena načela iz presude Kittel u borbi protiv prijevara s PDV-om
Anica Troskot: Sudske pristojbe


Porezni vjesnik, br. 3/2015.

Autori:

DOI:

Uputa o postupku podnošenja Obrasca PPO – 2013/2014.
Uputa o oporezivanju PDV-om putničkih agencija
Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Martina Ciglević: Porezna uprava jučer, danas, sutra
Dražen Opalić i Ksenija Cipek: Iskazivanje troškova službenih putovanja osoba od 1. siječnja 2015. (nove izmjene Pravilnika o porezu na dohodak)
Dražen Opalić i Ksenija Cipek: Izmjene u Obrascu JOPPD u vezi s obračunom predujma poreza na dohodak za diplomatske predstavnika i druge osobe s diplomatskim imunitetom
Andreja Sertić: Izmjene i dopune OECD-ova modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (2014)
Goran Križanac: Utvrđivanje obveze doprinosa osiguranicima koji su sami obveznici doprinosa za osobno osiguranje
Tamara Bartoli-Kos: Europska komisija istražuje zakonitost uporabe državnih potpora društva Amazon EU s.r.l. (Luxembourg)
Predrag Bejaković: Je li porezna sudbina u vezi s poreznom evazijom jednaka baš prema svima?
Anto Bajo i Jasmina Gerić: Potvrda i naknada za pravo puta


Porezni vjesnik, br. 2/2015.

Autori:

DOI:

Uputa o oporezivanju prometa nekretninama
Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Snježana Matijašec: Prikaz izmjena i dopuna Zakona o Poreznoj upravi
Ilija Josić: Porezna osnovica pri isporuci dobara i usluga iz čl. 33. st. 4, 5. i 9. Zakona o PDV-u
Fanika Bilen: Mjesto obavljanja usluga prijevoza
Marijana Radusin Lipošinović: Porezne reforme u EU-28
Predrag Bejaković: Mogu li europski New Deal i povećan porezni teret omogućiti izlazak iz krize?
Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknade za sigurnost plovidbe


Porezni vjesnik, br. 1/2015.

Autori:

DOI:

Uvodna riječ ravnatelja Porezne uprave
Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Renata Kalčić: Izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2015.
Iva Uljanić i Silvija Bartolec: Osobni odbitak – značajke, povijesni pregled i izmjene
Iva Uljanić i Ksenija Cipek: Obračun poreza i izvješćivanje o isplati plaće za izaslane radnike
Nikolina Pratzer i Ana Vrdoljak Petković: Oporezivanje prijenosa prava vlasništva nekretnine – jučer, danas, sutra
Srebrenka Pečenjak: Stalna poslovna jedinica i transferne cijene
Nikola Mijatović: Budućnost financiranja Europske unije
Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknade za prijevoz u cestovnom prometu

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €