Porezni vjesnik

Porezni vjesnik je stručni časopis koji od 1992. godine objavljuje članke namijenjene poreznim obveznicima, te službenicima Porezne uprave. Od 1997. godine Porezni vjesnik je glasilo Ministarstva financija, Porezne uprave.

 

E-mail: porezni.vjesnik@ijf.hr

Uredništvo: (+385 1) 4886 450
ISSN 1330-0903 | Impresum

 

Godišnja pretplata: 130,00 €


Porezni vjesnik, br. 12/2020.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Marija Marinović i Ana Vrdoljak: Ustupanje podataka iz Evidencije prometa nekretnina
Danijela Rudić i Veronika Radica: Brisanje založnih prava s nekretnine poreznog dužnika ili treće osobe
Gordana Lončar: Drugi dohodak koji se ne smatra konačnim
Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Priznavanje i mjerenje očekivanih kreditnih gubitaka prema MSFI-ju 9 Financijski instrumenti
Anita Halupecki: Upravni ugovor u hrvatskom poreznom pravu
Iva Kekez: Institut profesionalne tajne u poreznim zakonodavstvima država članica Europske unije


Porezni vjesnik, br. 11/2020.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Monika Prekrat i Ivana Petrikić: Porezni poticaji za promicanje zdravlja i prevenciju bolesti
Petar Plevnik: Provođenje očevida u postupku provjere
Nataša Vidak: Sezonsko zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi – korištenje kupona za sezonski rad
Ana Vrdoljak: Evidencija prometa nekretnina
Lidija Karačić: Mjera 5 Akcijskog plana BEPS: porezne uprave u borbi protiv štetnih poreznih praksi
Nikola Mijatović: O smislenosti poreza na financijske transakcije
Nada Petrović: Stručno usavršavanje službenika Porezne uprave u razdoblju od 2017. – 2019. (II. dio)
Nada Petrović: Procjena potreba izobrazbe službenika Porezne uprave u razdoblju 2021. – 2023.


Porezni vjesnik, br. 10/2020.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Ksenija Cipek i Azra Hadžić: Osvrt na porezne i ekonomske mjere tijekom globalne pandemije bolesti COVID-19
Marica Houška: Državne potpore i porezna mišljenja
Nataša Vidak: Izdavanje obvezujućeg mišljenja
Margareta Najdek Žabarović: Tretman prioritetnih tražbina u predstečajnom postupku
Željko Benić: Nadzor zakonitosti poslovanja priređivača igara na sreću
Zvjezdana Kidrić: Financijska pismenost kao potreba suvremenog društva
Nada Petrović: Stručno usavršavanje službenika Porezne uprave u razdoblju od 2017. – 2019. (I. dio)


Porezni vjesnik, br. 9/2020.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Dražen Opalić i Gordana Lončar: Potpora za skraćeno radno vrijeme i iskazivanje iste u Obrascu JOPPD – izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
Gordana Lončar: Porezni tretman primitaka koje ostvaruju učenici i studenti i način korištenja osobnog odbitka
Nada Tucaković: Nadzor točnosti upisanih podataka u Registar stvarnih vlasnika od strane Porezne uprave
Snježana Matijašec: Polaganje državnog ispita
Ana Blekić i Nataša Borota: Iskustvo fi nske porezne uprave u uvođenju softverskog rješenja COTS
Andreja Sertić Tomiček: Učinkovitiji mehanizam rješavanja sporova (mjera 14. Akcijskog plana BEPS)
Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Učinci koronavirusa na računovodstvene postupke za obveznike MRS/MSFI-ja


Porezni vjesnik, br. 7-8/2020.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Ružica Krizmanić: Novosti u Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Zrinka Perić: Oporezivanje primitaka sportaša i mjere pomoći u sustavu sporta uslijed koronavirusa
Bernardica Stipić: Članarina u turističkim zajednicama
Andreja Sertić Tomiček: Pristup odgovornog poslovnog ponašanja u doba pandemije koronavirusa
Renata Kalčić i Krešimir Poje: Izmjene oporezivanja malih poreznih obveznika u Europskoj uniji i nove obveze u izvješćivanju za pružatelje platnih usluga
Dalibor Legac, Bjanka Barišić i Željko Martinović: Novosti kod utvrđivanja rezidentnosti fizičkih osoba
Dalibor Legac i Željko Martinović: Porezni tretman primitaka povjerenika, dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te članova Parlamenta i njihovih asistenata
Nikola Mijatović: Financijski odnosi Saveza i saveznih zemalja na osnovi financijskog ustava u SR Njemačkoj


Porezni vjesnik, br. 6/2020.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Boris Dominić, Anita Grebenar i Marijana Herceg: Predujam i plaćanje godišnje porezne obveze u uvjetima posebnih okolnosti
Veronika Radica i Danijela Rudić: Ovršni postupak za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
Paulino Lonza: Specifi čnosti i razlike poreznog, prekršajnog i kaznenog postupka
Ljiljana Gretić Bralić, Željko Martinović i Dalibor Legac: Utjecaj pandemije koronavirusa na tumačenje i analizu OECD Modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i mjere poduzete u području posrednih poreza
Gordana Lončar: Donošenje privremenih poreznih rješenja u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2019.
Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2019.
Sandra Pezo: Oporezivanje isplaćenih naknada štete


Porezni vjesnik, br. 5/2020.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Lidija Malčević: Mjere plaćanja poreza u uvjetima posebnih okolnosti
Gordana Lončar: Mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa propisane u okviru Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dohodak
Sandra Pezo: Obračun plaće kada poslodavac ostvari potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom
Renata Kalčić i Štefica Oštrec Čunčić: Odgoda plaćanja obveze PDV-a te plaćanje PDV-a na donacije i uvoz u posebnim okolnostima
Marica Houška: Preporuke OECD-a za porezne obveze u vrijeme epidemije koronavirusa
Dalibor Legac i Željko Martinović: Obrazac INO-DOH i članak 80.a Zakona o porezu na dohodak
Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac i Željko Martinović: Analiza odredbi ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2020. – Japan


Porezni vjesnik, br. 4/2020.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Ružica Krizmanić: Fiskalizacija izdavanja računa za prateće dokumente
Gordana Lončar: Porezna olakšica propisana u okviru četvrtog kruga poreznog rasterećenja za fizičke osobe do 30. godine života
Zrinka Magerle i Miroslav Bečić: Posebnosti u određivanju i dodjeljivanju osobnoga identifikacijskog broja
Ruža Rekaš: Mjere osiguranja naplate u poreznom nadzoru
Jelena Puhek: Oporavak u slučaju katastrofe
Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac i Željko Martinović: Analiza odredbi ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2020. – Socijalistička Republika Vijetnam


Porezni vjesnik, br. 3/2020.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Danijela Rudić i Veronika Radica: Kratki prikaz prisilne naplate poreznog duga s osvrtom na unaprjeđenje sustava u 2020. godini
Ana Blekić i Jurica Piskač: Elektroničko izdavanje računa
Ružica Krizmanić: Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima
Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac, Željko Martinović: Analiza odredbi ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2020. – Republika Kazahstan
Jurica Piskač: Fiscalis projektna grupa 091 − Razmjena naprednih analitičkih pristupa za ispunjenje poreznih obveza


Porezni vjesnik, br. 2/2020.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Ines Tomić, Renata Kalčić, Štefica Oštrec Čunčić: Novosti u provedbenim propisima iz područja PDV-a
Gordana Lončar: Što nam donose izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 3. siječnja 2020.?
Sandra Pezo: Novosti u Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu te novosti u paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
Vanja Martinović, Lidija Karačić: Novosti u Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
Ružica Krizmanić: Prikaz izmjena Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju
Ana Blekić, Mirko Brković: Usluge ePorezne dostupne građanima
Sandra Furlan: Uloga etike u dobrovoljnom izvršenju poreznih obveza


Porezni vjesnik, br. 1/2020.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Marica Houška: Novosti u Općem poreznom zakonu
Renata Kalčić, Ines Tomić, Štefica Oštrec Čunčić: Novosti u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
Anita Grebenar, Boris Dominić, Marijana Herceg: Novosti u Zakonu o porezu na dobit
Sandra Pezo: Novosti u Zakonu o porezu na dohodak
Ružica Krizmanić: Novosti u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Lidija Karačić, Vanja Martinović: Novosti u Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza
Bernardica Stipić: Novosti u Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac, Željko Martinović: Novosti u Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Gordana Lončar: Podnošenje godišnje porezne prijave i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2019.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €