Porezni vjesnik

Porezni vjesnik je stručni časopis koji od 1992. godine objavljuje članke namijenjene poreznim obveznicima, te službenicima Porezne uprave. Od 1997. godine Porezni vjesnik je glasilo Ministarstva financija, Porezne uprave.

 

E-mail: porezni.vjesnik@ijf.hr

Uredništvo: (+385 1) 4886 450
ISSN 1330-0903 | Impresum

 

Godišnja pretplata: 130,00 €


Porezni vjesnik, br. 12/2021.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Matilda Mandalinić: Isplatni redovi u stečajnom postupku s osvrtom na osporavanje tražbine Porezne uprave prvog višeg isplatnog reda
Vjeka Lacković, Marijana Radusin Lipošinović: Registar stvarnih vlasnika u kontekstu poreznog nadzora
Danijela Rudić, Veronika Radica, Ana-Mari Zudenigo Steinbauer: Položaj Porezne uprave kao založnog vjerovnika u postupcima potpunog izvlaštenja
Gordana Lončar: Utjecaj stipendija i potpora za školovanje na status uzdržavanog člana
Ivana Pavlović Matić: Jednostavna nabava u Poreznoj upravi
Andreja Sertić Tomiček: Opseg arbitraže u okviru ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Nataša Vidak: Postupak izdavanja obvezujućeg mišljenja
Nikola Mijatović: Treba li zbog koronakrize uvesti jednokratni namet (davanje) na imovinu?


Porezni vjesnik, br. 11/2021.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Ivana Petrikić, Petar Plevnik, Sandra Pezo: Korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona (prikriveni nesamostalni rad)
Ana Vrdoljak: Oslobođenja u sustavu oporezivanja porezom na promet nekretnina
Danijela Rudić, Veronika Radica, Ana-Mari Zudenigo Steinbauer: Osiguranje naplate poreznog duga prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini
Danijela Šušak: Nova Uredba o uredskom poslovanju
Tatjana Petrić, Mario Dubravac: Spajanja, podjela i djelomična podjela trgovačkih društava iz različitih država članica Europske unije
Jurica Piskač: Fiscalis projektna grupa 102 - Inicijativa za upravljanje podacima


Porezni vjesnik, br. 10/2021.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Biljana Kordić: Obračun plaće po sudskoj presudi ili nagodbi u tijeku sudskog postupka za prethodna porezna razdoblja
Gordana Lončar: Porezni tretman primitaka ostvarenih od otuđenja posebnih vrsta imovine
Vanja Martinović: DAC6 – Test osnovne koristi i obilježja povezana s njim
Željko Martinović i Dalibor Legac: Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji: drugi dio – alternativni moduli
Nikola Mijatović: Trendovi oporezivanja u Europskoj uniji (izdanje 2021.)


Porezni vjesnik, br. 9/2021.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Paulino Lonza: Veliki korak u suzbijanju zlouporaba poreznog sustava - primjena presude Halifax u hrvatskom slučaju
Sandra Pezo: Oporezivanje plaće rezidenata Republike Hrvatske ostvarene od rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz inozemstva .
Marica Houška i Marijana Zlatar Gulan: Procjena porezne osnovice
Zrinka Perić: Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina
Ivan Bibić i Danijela Šrepfler: Rješavanje pitanja izbjegavanja poreza od strane trgovačkih društava
Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Izmjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja za razdoblje 2020. do 2023.


Porezni vjesnik, br. 7-8/2021.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Sandra Pezo: Oporezivanje plaće rezidenta RH – pograničnog radnika
Jelena Korica: Izmjene Direktive o administrativnoj suradnji u području oporezivanja
Vanja Martinović: Obveza izvješćivanja o prekograničnim aranžmanima (DAC 6) – obilježje C1
Željko Martinović, Dalibor Legac: Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji: prvi dio – osnovni moduli
Nevia Čičin Šain: Porez na dodanu vrijednost na uvoz robe u Europsku uniju od 1. srpnja 2021.
Nataša Vidak, Mirjana Jelovečki: Porez na promet nekretnina
Paulino Lonza: Analiza financijskih izvještaja u cilju otkrivanja gospodarskih prijevara
Marica Houška: Odredbe protiv zlouporabe – značenje i praksa Europskog suda
Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Pregled recentnih presuda Europskog suda pravde o porezu na dodanu vrijednost u 2020. (drugi dio)


Porezni vjesnik, br. 6/2021.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Marijana Vuraić Kudeljan: Ocjena ustavnosti zakonskih odredbi o poreznim olakšicama iz Zakona o porezu na dohodak
Iva Uljanić Škreblin i Ksenija Cipek: Porez na dohodak i kriptovalute
Ružica Krizmanić: Izmjene Pravilnika o osobnom identifi kacijskom broju
Dražen Opalić i Gordana Lončar: Isplata i porezni tretman jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine te utjecaj tako isplaćenog primanja na status uzdržavanog člana
Andreja Sertić Tomiček: Koncept ekonomskog poslodavca sukladno ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Dražen Opalić i Gordana Lončar: Oporezivanje primitaka ostvarenih na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi i plaćanje obveznih doprinosa
Biljana Kordić: Obveze doprinosa po osnovi člana uprave, izvršnog direktora trgovačkog društva, likvidatora i upravitelja zadruge koji nije po toj osnovi osiguran za 2019. godinu
Mirjana Jarec i Tamara Kablar: Vanjska komunikacija Porezne uprave s građanima i poslovnim subjektima putem Pozivnog centra i virtualnog poreznog savjetnika
Danijela Šrepfler i Marijana Radusin Lipošinović: Program Europske unije vezano uz inicijativu za procjenu i osiguravanje rizika transfernih cijena kod MTD-a


Porezni vjesnik, br. 5/2021.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Gordana Lončar: Godišnji obračun u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2020. i dostava privremenih poreznih rješenja
Lidija Karačić i Vanja Martinović: Podnošenje informacija o prekograničnim poreznim aranžmanima Poreznoj upravi
Andreja Sertić Tomiček: Mehanizmi rješavanja sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem u Europskoj uniji
Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Fer vrijednost kao osnova za mjerenje imovine i obveza u financijskim izvještajima subjekata koji primjenjuju međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI)
Nada Petrović: Stručno usavršavanje službenika Porezne uprave u 2020. godini


Porezni vjesnik, br. 4/2021.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Ivica Kusić: Mjera nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19)
Gordana Lončar: Uvećani osobni odbitak te novine koje su od utjecaja na status uzdržavanog člana
Ana Blekić i Nataša Borota: ePorezna u sklopu sustava e-Građani
Magdalena Čubrić i Margareta Najdek Žabarović: Utjecaj postupaka pripajanja i spajanja trgovačkih društava na predstečajne postupke
Željko Martinović i Dalibor Legac: Oporezivanje švicarskih mirovina kroz krugove porezne reforme
Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Pregled presuda Europskog suda pravde o porezu na dodanu vrijednost u 2020. (prvi dio)


Porezni vjesnik, br. 3/2021.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Danijela Rudić i Veronika Radica: Novosti u ograničenjima i izuzećima od ovrhe
Ružica Krizmanić: Novosti u izuzećima od obveze fiskalizacije
Lidija Malčević: Upravni ugovor između poreznog tijela i ovršenikovog dužnika
Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Značajke i porezni tretman rada na daljinu
Danijela Šrepfler i Marijana Radusin Lipošinović: Međunarodni program procjene i osiguranja rizika MTD-a u području transfernih cijena (ICAP 2)
Nikola Mijatović: Kraj jednoglasnog odlučivanja o poreznim pitanjima?


Porezni vjesnik, br. 2/2021.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Štefica Oštrec Čunčić i Ines Tomić Dukši: Izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
Gordana Lončar: Izmjene i dopune provedbenih propisa Zakona o porezu na dohodak
Ružica Krizmanić: Pravilnik o dopuni Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Gordana Lončar: Podnošenje godišnje porezne prijave i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2020.
Magdalena Čubrić i Margareta Najdek Žabarović: Nekretnine i pokretnine kao sredstvo osiguranja naplate poreznog duga iz sklopljenog upravnog ugovora
Marijana Radusin Lipošinović i Danijela Šrepfler: Međunarodni program procjene i osiguranja rizika MTD-a u području transfernih cijena (ICAP 1)
Stjepan Gadžo: Novi »porezni paket« Europske komisije: prioriteti Unije u području porezne politike


Porezni vjesnik, br. 1/2021.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Renata Kalčić, Ines Tomić Dukši i Štefica Oštrec Čunčić: Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Gordana Lončar: Promjene na području poreza na dohodak u 2021.
Sandra Pezo: Porezni tretman primitaka digitalnih nomada
Anita Grebenar, Boris Dominić i Marijana Herceg: Novosti u oporezivanju dobiti
Ružica Krizmanić: Novosti u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Dalibor Legac i Željko Martinović: Zakon o potvrđivanju Mnogostrane konvencije o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti
Snježana Matijašec i Mirna Smojver: Promjene u organizacijskoj strukturi Porezne uprave
Jadranka Matovina i Daniela Mikulić: Prvi posjet poreznom obvezniku

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €