Porezni vjesnik

Porezni vjesnik je stručni časopis koji od 1992. godine objavljuje članke namijenjene poreznim obveznicima, te službenicima Porezne uprave. Od 1997. godine Porezni vjesnik je glasilo Ministarstva financija, Porezne uprave.

 

E-mail: porezni.vjesnik@ijf.hr

Uredništvo: (+385 1) 4886 450
ISSN 1330-0903 | Impresum

 

Godišnja pretplata: 130,00 €


Porezni vjesnik, br. 12/2014.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Josipa Kraševac: Zabrana reformatio in peius u (poreznom) postupku
Ksenija Cipek, Iva Uljanić i Marijana Vuraić Kudeljan: Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak
Ksenija Cipek, Marijana Herceg i Marijana Vuraić Kudeljan: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
Goran Križanac: Obveze doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju
Ana Slavulj Pavletić: Postupak poreznog skladištenja i obračunavanje PDV-a
Ana Slavulj Pavletić: Oporezivanje PDV-om telekomunikacijskih usluga, radijskoga i televizijskog emitiranja te elektroničkih usluga od 1. siječnja 2015.
Gordana Jelinek-Krošnjar: Izvješće o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika Porezne uprave u 2014.
Josip Supić: Od pozivnog centra do višekanalnog kontakt-centra
Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti
Popis radova objavljenih u časopisu »Porezni vjesnik« u 2014. godini


Porezni vjesnik, br. 11/2014.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Fanika Bilen: Mjesto obavljanja usluga iznajmljivanja prijevoznih sredstava
Marijana Radusin Lipušinović: Analiza PDV jaza u 26 država članica Europske unije
Vanja Martinović: Umanjenje porezne osnovice i prijenos dobiti – Akcijski plan
Alen Benazić: Prijevare nestalih trgovaca u Europskoj uniji
Željko Martinović: Porezni tretman mirovina od nesamostalnog rada u Njemačkoj
Nikola Mijatović: Porezna uprava u Njemačkoj
Predrag Bejaković: Hrvatska i trendovi oporezivanja u Europskoj uniji
Anto Bajo i Jasmina Gerić: Naknada za razvoj


Porezni vjesnik, br. 10/2014.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Josipa Kraševac: Obnova (poreznog) postupka s primjerima sudskih presuda
Berislav Matković: Prijeboj poreznih obveza
Iva Uljariić i Dražen Opalić: Iskazivanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2014. na Obrascu JOPPD
Zrinka Perić: Porezno priznati troškovi za kupljenu odjeću
Danijela Kuliš: Porezi u Hrvatskoj
Ana Slavulj Pavletić: Povrat PDV-a hrvatskima poreznim obveznicima iz drugih država članica Europske unije
Sanda Kapetanović: Prijevare s PDV-om i praksa Europskoga suda pravde
Zdravko Vukšić: Rokovi čuvanja računovodstvene i porezne dokumentacije
Anto Bajo i Jasmina Gerić: Vodne naknade središnje države od 2009. do 2014


Porezni vjesnik, br. 9/2014.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Josipa Kraševac: Načela u poreznom postupku
Ilija Jošić: Porezna oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl. 40. Zakona o PDV-u)
Andreja Sertić i Željko Martinović: Koncept stalne poslovne jedinice i primjeri iz poslovne prakse - sudske odluke
Lidija Karačić: Oporezivanje dohotka u Njemačkoj, Austriji, Italiji, Švedskoj i Slovačkoj
Ana Slavulj Pavletić: Stope PDV-a u Republici Hrvatskoj
Nikola Mijatović: Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi 2013.
Predrag Bejaković: Povratak poreza na financijske transakcije
Anto Bajo i Irena Klemeniić: Naknada za korištenje radijske frekvencije


Porezni vjesnik, br. 7-8/2014.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Gordana Jelinek Krošnjar: Izvješće o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika Porezne uprave od siječnja do kraja lipnja 2014.
Josipa Kraševac: Pravo na žalbu u poreznom postupku i »šutnja administracije«
Dražen Opalić i Ksenija Cipek: Obračun naknade plaće mobiliziranim osobama te izvješćivanje putem Obrasca JOPPD
Goran Križanac: Obveza doprinosa za osobe koje od obavljanja samostalne djelatnosti plaćaju porez na dobit
Silvija Bartolec i Iva Uljanić: Porezni tretman naknade troškova službenog puta
Nikolina Pratzer: Trajan gubitak podataka na elektroničkome naplatnom uređaju
Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknada za uporabu javnih cesta pri registraciji motornih i priključnih vozila


Porezni vjesnik, br. 6/2014.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Josip Supić: Kako promijeniti ponašanje poreznih obveznika?
Alen Benazić: Analiza sustava za sprječavanje prijevara u vezi s PDV-om u Europskoj uniji
Željko Dominis: Može li i u kakvim okolnostima privremeno uvezeno plovilo steći porezni status robe Zajednice bez plaćanja PDV-a?
Nikola Mijatović: Stope PDV-a u EU - pravna regulativa i postojeće stanje (2014)
Predrag Bejaković: Uloga porezne politike u doba fiskalne konsolidacije
Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknade za nedrvne šumske proizvode


Porezni vjesnik, br. 5/2014.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Josipa Kraševac: Dostava poreznih rješenja
Ilija Josić: Porezna oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza po čl. 39. Zakona o PDV-u
Tamara Bartoli-Kos: Radni posjet Bregenzu (Austrija) prema programu FISCALIS 2013
Marica Houška: Ugovor Hrvatske i Azerbajđžana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak i na imovinu
Predrag Bejaković: Smanjivanje poreznog tereta u Italiji kao mjera oživljavanja gospodarstva
Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknada za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina


Porezni vjesnik, br. 4/2014.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Marica Houška: Razmjena poreznih informacija na globalnoj razini
Fanika Bilen: Obveza izdavanja računa po oporezivim transakcijama u primjeni poreza na dodanu vrijednost
Dražen Opalić: Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa
Goran Križanac i Jasna Prepeljanić: O izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
Predrag Bejaković: Utjecaj poreza i državne potrošnje na gospodarski razvoj
Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknade za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika


Porezni vjesnik, br. 3/2014.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Gordana Jelinek Krošnjar: Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Porezne uprave u 2014. i 2015.
Ksenija Cipek i Dražen Opalić: Obrazac JOPPD s naglaskom na ispravke i dopune
Nikolina Pratzer i Ana Vrdoljak Petković: Izmjene u pogledu oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina na područjima posebne državne skrbi
Nikola Mijatović: Nedavne reforme poreznih sustava u Europskoj uniji: dobre i loše vijesti
Predrag Bejaković: Hrvatska vrlo dobro ocijenjena u istraživanju Svjetske banke »Plaćanje poreza«
Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknade Agenciji za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom


Porezni vjesnik, br. 2/2014.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Ksenija Cipek i Marijana Herceg: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
Ksenija Cipek i Iva Uljanić: Godišnja porezna prijava za umirovljenike
Renata Kalčić i Ana Slavulj Pavletić: Oslobođenje od plaćanja PDV-a i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije od 1. siječnja 2014.
llija Josić: Porezna osnovica pri isporuci dobara i obavljanju usluga u području primjene poreza na dodanu vrijednost
Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknada za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima


Porezni vjesnik, br. 1/2014.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Renata Kalčić i Štefica Oštrec-Čunčić: Izmjene i dopune Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
Ksenija Cipek i Silvija Bartolec: O izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Ksenija Cipek i Mirjana Herceg: O izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
Ivan Krleža i Mirko Brković: Sustavi za razmjenu informacija s EU - implementacija u RH
Nikola Mijatović: Porez a imovinu na području države i grada New York
Anto Bajo i Irena Klemenčić: Naknade za uporabu cesta

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €