Porezni vjesnik

Porezni vjesnik je stručni časopis koji od 1992. godine objavljuje članke namijenjene poreznim obveznicima, te službenicima Porezne uprave. Od 1997. godine Porezni vjesnik je glasilo Ministarstva financija, Porezne uprave.

 

E-mail: porezni.vjesnik@ijf.hr

Uredništvo: (+385 1) 4886 450
ISSN 1330-0903 | Impresum

 

Godišnja pretplata: 130,00 €


Porezni vjesnik, br. 12/2017.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Horizontalni monitoring kao mjera poticanja dobrovoljnog ispunjavanja poreznih obveza
Iva Uljanić Škreblin i Silvija Bartolec: Osobni odbitak – značajke, povijesni pregled i izmjene
Ana Slavulj Pavletić: Oporezivanje vrijednosnih kupona porezom na dodanu vrijednost
Zrinka Perić: Porezne obveze obrtnika koji plaćaju porez u paušalnom iznosu
Nataša Vidak i Mirjana Jelovečki: Poduzetnici – porezni tretman rabljenih osobnih automobila prilikom nabave i prodaje u Republici Hrvatskoj
Popis radova objavljenih u časopisu »Porezni vjesnik« u 2017. godini


Porezni vjesnik, br. 11/2017.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Marijana Vuraić Kudeljan: Što donosi Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima
Martina Ciglević: Kompetencijski model i učinkovitost rada kao preduvjeti za objektivnu godišnju ocjenu službenika
Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada
Iva Uljanić Škreblin: Automatska razmjena podataka o izdanim poreznim mišljenjima
Veronika Radica i Danijela Rudić: Novosti u ovršnom postupku


Porezni vjesnik, br. 10/2017.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Igor Piplović: Suradnja poreznih i carinskih vlasti zemalja članica EU
Marica Houška: Uloga Savjetodavne komisije prema Arbitražnoj konvenciji za sporove oko transfernih cijena
Ana Rihter: Porezna zastara
Ana Slavulj Pavletić: Paušalna nadoknada PDV-a poljoprivrednicima prema PDV direktivi
Marijana Radusin Lipošinović i Davor Burić: Postupak usporednih poreznih nadzora
Vlatka Papa: Porezni sustav i jednakost spolova u Švedskoj


Porezni vjesnik, br. 9/2017.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Oporezivanje dohotka od imovine i imovinskih prava
Gordana Lončar i Željko Martinović: Odšteta inozemnog osiguravatelja isplaćena fizičkoj osobi rezidentu Republike Hrvatske
Aleksander Vranko: Porezno-kazneni postupak
Zdravko Vukšić: Očevid u poreznom nadzoru
Franciska Dominković: Zakonsko uređenje troškova upravnog spora
Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Suvremena mjerila tržišne uspješnosti poslovanja poduzeća


Porezni vjesnik, br. 7-8/2017.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin, Renata Kalčić i Mirjana Panić: Paušalno oporezivanje dohotka od druge djelatnosti (iznajmljivanje i samostalna djelatnost)
Tatjana Romančuk i Ljiljana Caga: Fiskalizacija – prijava poslovnih prostora
Martina Ciglević i Tihana Domenkuš: Novosti uvedene novim Zakonom o javnoj nabavi
Marijana Radusin Lipošinović: Porezna ispravnost računa u elektroničkom obliku
Ksenija Cipek, Marijana Herceg i Iva Uljanić Škreblin: Prethodni sporazum o transfernim cijenama
Renata Kalčić: Prijedlozi izmjene poreza na dodanu vrijednost u Europskoj uniji
Goranka Ramljak: Novi trendovi PDV prijevara
Veronika Radica i Stjepan Marković: Usporedni prikaz postupka ovrhe radi naplate poreznog duga u Republici Hrvatskoj i Mađarskoj


Porezni vjesnik, br. 6/2017.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Renata Kalčić i Lidija Cvitić: Novosti u izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
Gordana Lončar: Obavljanje djelatnosti poljoprivrede u smislu propisa o porezu na dohodak
Jasna Prepeljanić: Doprinosi za obvezna osiguranja poljoprivrednika
Zdravko Vukšić: Porezni postupci poslije obavljenih poreznih nadzora
Nikola Mijatović: Porezne reforme u Europskoj uniji i političke preporuke


Porezni vjesnik, br. 5/2017.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Igor Piplović: Promicanje unutarnjeg tržišta i ekonomskog rasta – put prema jednostavnom, fer i učinkovitom oporezivanju u Europskoj uniji
Vlatka Papa: FISCALIS 2020 – Europski program namijenjen poreznim upravama država sudionica: operativni prioriteti programa za 2017.
Marica Houška, Ana Rihter: Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Intelektualno vlasništvo kao izvor oporezivog dohotka
Nikolina Pratzer: Promjene u oporezivanju porezom na promet nekretnina
Zdravko Vukšić: Izuzeće inspektora u poreznom nadzoru
Danijela Rudić, Veronika Radica: Naplata poreznog duga provedbom ovrhe na brodu, jahti ili brodici
Mirjana Panić, Nataša Vidak: Porez na dodanu vrijednost – oporezivanje isporuka nekretnina
Alen Benazić: Ocjena primjene i modernizacija pravila o PDV-u na prekograničnu prodaju robe na daljinu između poduzeća i potrošača unutar Europske unije i pri uvozu iz trećih država


Porezni vjesnik, br. 4/2017.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Lidija Karačić: Što uređuje Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza
Marijana Vuraić Kudeljan: Porez na nekretnine
Nikolina Pratzer: Obveze jedinica lokalne samouprave tijekom 2017. radi uvođenja poreza na nekretnine
Ksenija Cipek, Dražen Opalić i Iva Uljanić Škreblin: Značajke novog (cjelovitog) Pravilnika o porezu na dohodak
Gordana Lončar: Način utvrđivanja dohotka prema novom Zakonu o porezu na dohodak
Goranka Ramljak: Prijevare s PDV-om u sektoru trgovine automobilima
Martina Ciglević i Tihana Domenkuš: Jednostavna nabava
Vjekoslav Bratić: Prikaz knjige "Porezne strukture unitarnih i složenih država: analitički pristup komparativnom istraživanj poreznih sistema"


Porezni vjesnik, br. 3/2017.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Martina Ciglević: Informatička podrška u upravljanju ljudskim potencijalima
Veronika Radica: Pobijanje pravnih radnji dužnika
Iva Uljanić Škreblin, Dražen Opalić i Ksenija Cipek: Oporezivanje dohotka nerezidenata
Željko Martinović i Dalibor Legac: Prekogranično kratkoročno zapošljavanje


Porezni vjesnik, br. 2/2017.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Marica Houška: Suvremeni pristup poreznom postupku kroz Opći porezni zakon
Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Značajke novog Zakona o porezu na dohodak
Ksenija Cipek i Marijana Herceg: Novosti u sustavu poreza na dobit
Ksenija Cipek i Dražen Opalić: Izmjene i dopune Zakona o doprinosima
Dražen Opalić i Jasna Prepeljanić: Neisplata plaće i naknadna isplata plaće
Jasna Prepeljanić i Dražen Opalić: Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2016. − obveznici poreza na dohodak


Porezni vjesnik, br. 1/2017.

Autori:

DOI:

Pitanja i odgovori o porezima
Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Vijesti iz Europske unije


STRUČNI ČLANCI

Renata Kalčić i Štefica Oštrec Čunčić: Novosti na području oporezivanja PDV-om
Mirjana Panić i Nataša Vidak: Oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke diplomatskim i konzularnim predstavništvima
Ana Rihter: Dokazivanje u poreznom postupku
Aleksander Vranko: Suvremeni pristup poreznom postupku
Zdravko Vukšić: Sudjelovanje poreznog obveznika u poreznom nadzoru
Predrag Bejaković: Obilježja doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje u Hrvatskoj
Nikola Mijatović: Izvješće o egzistencijskom minimumu u Njemačkoj

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €