Porezni vjesnik

Porezni vjesnik je stručni časopis koji od 1992. godine objavljuje članke namijenjene poreznim obveznicima, te službenicima Porezne uprave. Od 1997. godine Porezni vjesnik je glasilo Ministarstva financija, Porezne uprave.

 

E-mail: porezni.vjesnik@ijf.hr

Uredništvo: (+385 1) 4886 450
ISSN 1330-0903 | Impresum

 

Godišnja pretplata: 130,00 €


Porezni vjesnik, br. 12/2019.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Dražen Opalić i Gordana Lončar: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Ksenija Cipek: »Brzi popravci« do uspostave konačnog sustava poreza na dodanu vrijednost
Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Primjena MSFI-ja 16 – Najmovi s računovodstvenog aspekta i aspekta poreza na dobit
Danijela Rudić i Veronika Radica: Prodaja nekretnine u ovršnom postupku
Andreja Sertić Tomiček: Multilateralni instrument – osnovne značajke
Ana Zakarija i Renata Vuletić: Struktura Eurofisca i pravila postupanja


Porezni vjesnik, br. 11/2019.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Snježana Matijašec: Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
Gordana Lončar: Porezni tretman primitaka po osnovi službenih putovanja koje isplaćuju neprofitne organizacije fi zičkim osobama koje nisu u radnom odnosu u neprofitnoj organizaciji
Zrinka Perić: Oporezivanje plaća pomoraca – članova posade broda u međunarodnoj plovidbi
Ksenija Cipek: Porez na dodanu vrijednost: izazovi oporezivanja e-trgovine u Europskoj uniji
Davor Burić i Vesna Gilja: Funkcije i značajke e-forenzike u poreznom nadzoru


Porezni vjesnik, br. 10/2019.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Gordana Lončar i Dražen Opalić: Porezni tretman otpremnina i pravo na isplatu istih
Ruža Rekaš i Nada Tucaković: Utvrđivanje zlouporabe prava u poreznom postupku
Tanja Rašić Krajnović: Pravo na odbitak pretporeza
Snježana Matijašec: Zakon o sustavu državne uprave
Frano Barišić i Ana Blekić: Primjeri prakse u implementaciji tehnologije blockchain u informacijsko-komunikacijske sustave poreznih uprava i registre državnih uprava
Lidija Karačić: Aktualni porezni dosjei u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije
Dalibor Legac i Željko Martinović: Sudjelovanje Republike Hrvatske u OECD-ovom Akcijskom planu za suzbijanje erozije porezne osnovice i preusmjeravanje dobiti (BEPS)


Porezni vjesnik, br. 9/2019.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Sandra Pezo: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
Zrinka Perić: Primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Snježana Matijašec: Prikaz izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima
Ivica Kusić i Mate Akrap: Ustroj i značajni poslovi ispostava Porezne uprave
Veljko Palašek i Davor Burić: Praćenje i nadzor aktivnosti e-trgovine i digitalne ekonomije – pregled rada Eurofisca i projekti pokrenuti u Poreznoj upravi RH
Ana Zakarija: Suradnja poreznih uprava država članica s drugim tijelima na razini Europske unije
Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Vrijednosno usklađenje marke (brenda) kao dugotrajne nematerijalne imovine s računovodstvenog i poreznog motrišta


Porezni vjesnik, br. 7-8/2019.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Marica Houška: Novosti u provedbi Općeg poreznog zakona
Marica Houška i Dina Lončarić: Obvezujuća mišljenja u hrvatskoj praksi i praksi država članica Europske unije
Ana Slavulj Pavletić: Vrijednosni kuponi oporezivi porezom na dodanu vrijednost
Gordana Lončar: Oporezivanje stipendija i mogućnost korištenja porezne olakšice za dijete koje ostvaruje stipendiju
Renata Vuletić i Milanka Tremski: Porezna istraga u porezom postupku
Ružica Rekaš: Procjena porezne osnovice u poreznom nadzoru
Danijela Rudić i Veronika Radica: Obustava ovrhe
Frano Barišić i Ana Blekić: Prednosti implementacije tehnologije blockchain u informacijsko-komunikacijske sustave poreznih uprava
Marija Marić i Bernardica Stipić: Gradski ili općinski porezi
Dalibor Legac i Željko Martinović: OECD i akcijski plan za suzbijanje erozije porezne osnovice i preusmjeravanje dobiti (BEPS)


Porezni vjesnik, br. 6/2019.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Gordana Lončar: Izdavanje privremenih poreznih rješenja u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
Nataša Vidak: Posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike
Dalibor Legac i Željko Martinović: Obračun mirovine iz švicarskog II. mirovinskog stupa
Zrinka Perić: Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina
Predrag Bejaković: Povijest i suvremeni trendovi u oporezivanju nekretnina
Marija Marić i Bernardica Stipić: Županijski porezi
Ana Zakarija: Suzbijanje zlouporabe carinskog postupka 42 razmjenom podataka između poreznih i carinskih administracija


Porezni vjesnik, br. 5/2019.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Sanda Kapetanović: Preporuke Europskog parlamenta nakon istrage o pranju novca, izbjegavanju plaćanja i utaji poreza
Ana Zakarija: PDV prijevare defi nirane kao kazneno djelo
Marko Nenadić: Prisutnost poreznih uprava Europske unije na društvenim mrežama
Gordana Lončar i Dražen Opalić: Porezni tretman primitaka ostvarenih po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi te plaćanje obveznih doprinosa
Zrinka Perić: Uvjeti za korištenje osobnog odbitka za uzdržavanje članova uže obitelji i djece
Zdravko Vukšić: Uporaba pečata u poreznom nadzoru


Porezni vjesnik, br. 4/2019.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Marjan Filković i Ilija Braovac: Institut zastare u poreznom pravu
Ana Rihter: Obnova postupka
Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa po osnovi druge djelatnosti obveznicima paušalnog poreza na dohodak za 2018. godinu
Ana Blekić i Jelena Puhek: Ključni faktori uspješne digitalne transformacije
Predrag Bejaković: Postoji li opravdanje za uvođenje proporcionalnog poreza?
Nikola Mijatović: Porezne reforme na razini Europske unije


Porezni vjesnik, br. 3/2019.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Sandra Pezo: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak i novi Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
Jasna Prepeljanić: Novosti u Pravilniku o doprinosima
Marijana Radusin Lipošinović i Danijela Šrepfler: Sklapanje prethodnih sporazuma o transfernim cijenama
Aleksander Vranko: Osnove provođenja poreznog nadzora proizvodnog sektora – međunarodna iskustva
Ivica Kusić: Suzbijanje poreznih prijevara primjenom računovodstvenih načela i standarda u poreznom nadzoru i poreznim istragama
Sandra Furlan i Helena Huljev: Edukacija o etici službenika Porezne uprave kao dio Strategije suzbijanja korupcije
Nikola Mijatović: Izvješće Europske komisije o pregledu i ocjeni statistike i informacija o automatskoj razmjeni na području direktnih poreza


Porezni vjesnik, br. 2/2019.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Lidija Cvitić i Ines Tomić: Novosti u Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost
Gordana Lončar: Koji sve porezni obveznici imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2018., a na koje će se primijeniti poseban postupak?
Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa obrtnika po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2018. godinu
Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Osnovni postupci u priznavanju i mjerenju prihoda te očekivani učinci primjene MSFI 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima
Danijela Šrepfler i Marijana Radusin Lipošinović: Djelovanje OECD-ove radne skupine WP6 za oporezivanje multinacionalnih trgovačkih društava
Zvjezdana Kidrić: Edukacija djece i mladih u području poreza


Porezni vjesnik, br. 1/2019.

Autori:

DOI:

Upute i mišljenja Središnjeg ureda
Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

 

STRUČNI ČLANCI

Marica Houška: Novosti u Općem poreznom zakonu
Renata Kalčić i Lidija Cvitić: Novosti u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
Boris Dominić, Anita Grebenar i Marijana Herceg: Novosti u Zakonu o porezu na dobit
Gordana Lončar: Novosti u Zakonu o porezu na dohodak
Jasna Prepeljanić: Novosti u Zakonu o doprinosima
Marija Marić: Novosti u Zakonu o porezu na promet nekretnina
Bernardica Stipić: Novosti u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Lidija Karačić i Jelena Korica: Novosti u Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza i Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
Dalibor Legac i Željko Martinović: Porezna rezidentnost i novosti u poreznoj reformi
Željko Martinović i Dalibor Legac: Stalna poslovna jedinica nerezidenta u poreznoj reformi

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €