Transparentnost lokalnih proračuna
(studeni 2022. – travanj 2023.)

Transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu, pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.


Karta prikazuje proračunsku transparentnost mjerenu brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na mrežnim stranicama svih županija, gradova i općina. To su:

 • izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna za 2021.;
 • izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2022.;
 • prijedlog proračuna za 2023.;
 • izglasani proračun za 2023.;
 • proračunski vodič za građane za 2023.

 

U obzir su uzeti samo dokumenti koji su na mrežnim stranicama regionalnih/lokalnih jedinica bili dostupni u razdoblju 1. studenoga 2022. – 18. travnja 2023. i to na dan pretraživanja, ali ne i naknadno objavljeni dokumenti. Takvim izračunom razina proračunske transparentnosti može iznositi od 0 do 5.

Rezultati analize predstavljeni su u Osvrtu Instituta za javne financije Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2022. - travanj 2023.

Za detaljniji prikaz rezultata svih županija, gradova i općina kliknite na kartu.

 

Istraživanje sufinancira Hrvatska zaklada za znanost projektom (IP-2019-04-8360). S obzirom na opsežnost istraživanja, pogreške su moguće. Svi su linkovi bili aktivni u trenutku istraživanja.

Kontakt: transparentnost@ijf.hr.

 

Kako je mjerena transparentnost regionalnih/lokalnih proračuna?

Budući da nije uvijek lako definirati je li neki proračunski dokument objavljen na mrežnim stranicama županija, gradova i općina, transparentnost je mjerena na sljedeći način:

 • Prijedlog proračuna – aako je pod tim nazivom objavljen na mrežnoj stranici regionalne/lokalne jedinice, ukoliko se na toj stranici pojavljuje pod nazivom nacrt prijedloga proračuna, ako je objavljen kao materijal za sjednicu ili ako postoji jasno istaknuti direktni link na mrežne stranice s takvim dokumentom.
 • Izglasani proračun – ako je objavljen na mrežnoj stranici regionalne/lokalne jedinice ili ako postoji jasno istaknuti direktni link na mrežne stranice s takvim dokumentom. Ukoliko je objavljen u službenom glasniku, smatra se objavljenim samo ako na mrežnoj stranici regionalne/lokalne jedinice postoji jasno istaknuti direktni link (npr. proračun 2023.) baš na taj dokument, odnosno na službeni glasnik u kojem se taj dokument nalazi. Ukoliko nije tako, ne drži se objavljenim na mrežnoj stranici regionalne/lokalne jedinice. Takva je odluka donesena zbog često problematične pretraživosti službenog glasnika.
 • Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna – ako su na mrežnoj stranici regionalne/lokalne jedinice objavljeni pod tim nazivima, pod nazivom prijedlog (nacrt) polugodišnjeg/godišnjeg izvještaja, kao dio materijala za sjednicu ili ako postoji jasno istaknuti direktni link na mrežne stranice s tim dokumentima. Ukoliko su objavljeni u službenom glasniku, smatraju se objavljenima samo ako na mrežnoj stranici regionalne/lokalne jedinice postoji jasno istaknuti direktni link (npr. polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022.) baš na te dokumente, odnosno na službeni glasnik u kojem su ti dokumenti objavljeni.
 • Proračunski vodič za građane – ako je na mrežnim stranicama regionalne/lokalne jedinice objavljen bilo kakav pojednostavnjeni oblik proračunskog dokumenta namijenjen građanima (npr. proračuni u malom, prezentacije, vodiči, skraćeni prikazi) ili jasno istaknuti direktni link na mrežne stranice s takvim dokumentom.

 

Kada je mjerena transparentnost regionalnih/lokalnih proračuna?

Od 1. studenoga 2022. do 15. siječnja 2023. analizirano je jesu li objavljeni izvještaji o godišnjem izvršenju proračuna za 2021. i o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2022., a od 1. veljače do 18. travnja 2023. prijedlozi proračuna, izglasani proračuni i proračunski vodiči za građane za 2023. Sve smo regionalne/lokalne jedinice prije toga – 4. listopada 2022. – e-mailom podsjetili kada ćemo i na koji način pregledavati njihove mrežne stranice.

U obzir su uzeti samo dokumenti koji su se na mrežnim stranicama regionalnih/lokalnih jedinica nalazili u navedenim razdobljima istraživanja i to na dan pretraživanja njihove mrežne stranice.
 
Naknadno objavljeni dokumenti se ne uvažavaju. Razdoblja promatranja su već ionako vrlo povoljna za regionalne/lokalne jedinice, jer se mrežne stranice pretražuju s priličnim vremenskim odmakom od datuma zakonske obveze izrade proračunskih dokumenata. Ako smo dokument našli na jednom mjestu, nismo tražili dalje. Pojedini dokument ocjenjujemo prema stanju u kakvom je na mjestu na kojem smo ga prvo pronašli. Postoji mogućnost da je na nekom drugom mjestu objavljen detaljniji dokument, no smatramo da se na svim mjestima objave trebaju nalaziti cjeloviti proračunski dokumenti. Također, postoji mogućnost da istraživači nisu pronašli neki dokument iako je bio objavljen, ali to znači da bi ih i građani teško našli jer nisu bili dovoljno dobro istaknuti.

 

Na temelju čega zahtijevati?

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (čl. 10.), tijela javne vlasti obvezna su na mrežnim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, između ostaloga, objavljivati i godišnje planove, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje njihova rada, te podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju njihovi prihodi i rashodi, kao i podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta.

Zakon o proračunu ((čl. 12.) propisuje da regionalne/lokalne jedinice moraju u službenom glasilu objaviti: proračun i projekcije proračuna, odluku o privremenom financiranju, izmjene i dopune proračuna te opći i posebni dio godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Nadalje, isti članak propisuje da se godišnji i polugodišnji izvještaji o izvršenju proračuna te godišnji financijski izvještaji objavljuju i na mrežnim stranicama regionalnih/lokalnih jedinica. Prema novom Zakonu o proračunu (čl. 144), koji je stupio na snagu 1.1.2022., proračun i izmjene i dopune proračuna, odluka o privremenom financiranju te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna moraju se objaviti na mrežnim stranicama regionalnih/lokalnih jedinica, jednako kao i vodiči za građane o proračunu, izmjenama i dopunama proračuna te o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se u ovom ciklusu istraživanja zakonski obveznim za objavu na mrežnim stranicama lokalnih/regionalnih jedinica smatraju: izvještaji o godišnjem i polugodišnjem izvršenju proračuna, izglasani proračun i proračunski vodič za građane.

Ministarstvo financija od 2013. preporučuje regionalnim/lokalnim jedinicama da, u skladu s Akcijskim planom Partnerstva za otvorenu vlast, na svojim mrežnim stranicama objave: prijedlog proračuna s projekcijama koji gradonačelnik, načelnik, odnosno župan dostavlja predstavničkom tijelu na donošenje (najkasnije, kako je to Zakonom o proračunu propisano, do 15. studenoga tekuće godine); proračun s projekcijama koji je donesen od strane predstavničkog tijela; prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna kad ga gradonačelnik, načelnik, odnosno župan dostavi predstavničkom tijelu i vodič za građane.

Također im preporučuje, da sve materijale vezane uz proračun i njegove izmjene objavljuju u Wordu i Excelu, a nudi im i jedinstveni format vodiča za građane, uz proračune regionalnih/lokalnih jedinica

Press kutak

Arhiva prethodnih istraživanja

Institut za javne financije redovito analizira proračunsku transparentnost županija, gradova i općina.

Prvi i drugi ciklus istraživanja (2013. i 2014.) obuhvatili su sve županije i sve gradove te uzorak od sto općina (vidi newslettere 81 i 87). Naredni ciklusi (2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022.) obuhvaćaju svih 576 lokalnih jedinica (vidi newslettere 97, 107, 112, 115, 117, 119 te osvrte 119 i 126), s interaktivnim kartama svih županija, gradova i općina.

 

 

Zahvaljujemo na potpori

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €