Transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu, pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.

Karta prikazuje proračunsku transparentnost mjerenu brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na mrežnim stranicama svih županija, gradova i općina. To su:

 • godišnje izvršenje proračuna za 2018.,
 • polugodišnje izvršenje proračuna za 2019.,
 • prijedlog proračuna za 2020.,
 • izglasani proračun za 2020.,
 • proračun za građane za 2020.
   

U obzir su uzeti samo dokumenti koji su na mrežnim stranicama lokalnih jedinica bili dostupni u razdoblju XI./2019. – IV./2020. i to na dan pretraživanja, ali ne i naknadno objavljeni dokumenti.
Takvim izračunom razina proračunske transparentnosti može iznositi od 0 do 5.

Rezultati analize predstavljeni su u newsletteru Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2019. - travanj 2020.

Za detaljniji prikaz rezultata svih županija, gradova i općina kliknite na kartu.

 

 

Istraživanje je sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom (IP-2019-04-8360). S obzirom na opsežnost istraživanja, pogreške su moguće. Svi su linkovi bili aktivni u trenutku istraživanja.

Kontakt: transparentnost@ijf.hr.

 

 

Kako je mjerena transparentnost regionalnih/lokalnih proračuna?

Budući da nije uvijek lako definirati je li neki proračunski dokument objavljen na mrežnim stranicama županija, gradova i općina, transparentnost je mjerena na sljedeći način:

 • Prijedlog proračuna – ako je pod tim nazivom objavljen na mrežnoj stranici regionalne/lokalne jedinice, ukoliko se na toj stranici pojavljuje pod nazivom nacrt prijedloga proračuna, ako je objavljen kao materijal za sjednicu ili ako postoji jasno istaknuti direktni link na mrežne stranice s takvim dokumentom.
 • Izglasani proračun – ako je objavljen na mrežnoj stranici regionalne/lokalne jedinice ili ako postoji jasno istaknuti direktni link na mrežne stranice s takvim dokumentom. Ukoliko je objavljen u službenom glasniku, smatra se objavljenim samo ako na mrežnoj stranici regionalne/lokalne jedinice postoji jasno istaknuti direktni link (npr. proračun 2021.) baš na taj dokument, odnosno na službeni glasnik u kojem se taj dokument nalazi. Ukoliko nije tako, ne drži se objavljenim na mrežnoj stranici regionalne/lokalne jedinice. Takva je odluka donesena zbog često problematične pretraživosti službenog glasnika.
 • Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna – ako su na mrežnoj stranici regionalne/lokalne jedinice objavljeni pod tim nazivima, pod nazivom prijedlog (nacrt) polugodišnjeg/godišnjeg izvještaja, kao dio materijala za sjednicu ili ako postoji jasno istaknuti direktni link na mrežne stranice s tim dokumentima. Ukoliko su objavljeni u službenom glasniku, smatraju se objavljenima samo ako na mrežnoj stranici regionalne/lokalne jedinice postoji jasno istaknuti direktni link (npr. polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020.) baš na te dokumente, odnosno na službeni glasnik u kojem su ti dokumenti objavljeni.
 • Proračunski vodič za građane – ako je na mrežnim stranicama regionalne/lokalne jedinice objavljen bilo kakav pojednostavnjeni oblik proračunskog dokumenta namijenjen građanima (npr. proračuni u malom, prezentacije, vodiči, skraćeni prikazi) ili jasno istaknuti direktni link na mrežne stranice s takvim dokumentom.

 

Kada je mjerena transparentnost regionalnih/lokalnih proračuna?

Od 4. studenoga do 28. prosinca 2019. istraživali smo jesu li objavljena godišnja izvršenja proračuna za 2018. i polugodišnja za 2019., a od 3. veljače do 3. travnja 2020. prijedlozi proračuna, izglasani proračuni i proračunski vodiči za građane za 2020. Sve smo lokalne jedinice prije toga – 11. listopada 2019. – e-mailom podsjetili kada ćemo i na koji način pregledavati njihove mrežne stranice.

U obzir su uzeti samo dokumenti koji su se na mrežnim stranicama lokalnih jedinica nalazili u navedenim razdobljima istraživanja i to na dan pretraživanja njihove mrežne stranice.
 
Naknadno objavljeni dokumenti se ne uvažavaju. Razdoblja promatranja su već ionako vrlo povoljna za lokalne jedinice, jer se mrežne stranice pretražuju s priličnim vremenskim odmakom od datuma zakonske obveze izrade proračunskih dokumenata. Pravovremenost je bitna značajka proračunske transparentnosti, jer bez pravovremenih informacija građani ne mogu smisleno sudjelovati u proračunskim procesima. Naravno, postoji mogućnost da istraživači nisu pronašli tražene, premda objavljene dokumente, no to samo znači da bi ih i građani teško našli, ili se u vrijeme pretrage nisu mogli otvoriti.

Na temelju čega zahtijevati?

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (čl. 10.), tijela javne vlasti obvezna su na mrežnim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, između ostaloga, objavljivati i godišnje planove, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje njihova rada, te podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju njihovi prihodi i rashodi, kao i podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta.

Zakon o proračunu (čl. 12.) propisuje da regionalne/lokalne jedinice moraju u službenom glasilu objaviti: proračun i projekcije proračuna, odluku o privremenom financiranju, izmjene i dopune proračuna te opći i posebni dio godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Nadalje, isti članak propisuje da se godišnji i polugodišnji izvještaji o izvršenju proračuna te godišnji financijski izvještaji objavljuju i na mrežnim stranicama regionalnih/lokalnih jedinica.

Ministarstvo financija preporučuje regionalnim/lokalnim jedinicama da na mrežnim stranicama objavljuju prijedlog proračuna (kad ga izvršna vlast šalje predstavničkoj, do 15. studenog tekuće godine), izglasani proračun (kad ga predstavničko tijelo izglasa, do kraja tekuće godine), prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna (kad ga izvršna vlast šalje predstavničkoj, do 1. lipnja tekuće godine), prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna kad ga izvršna vlast šalje predstavničkoj (do 15. rujna tekuće godine), a vodiče za građane uz prijedlog proračuna mogu tiskati i/ili objavljivati na mrežnim stranicama (do 15. studenog tekuće godine). Također im preporučuje, da sve materijale vezane uz proračun i njegove izmjene objavljuju u Wordu i Excelu, a nudi im i jedinstveni format vodiča za građane, uz proračune regionalnih/lokalnih jedinica.

Vlada Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila iz listopada 2019. postavlja regionalnim/lokalnim jedinicama dodatne zahtjeve za poboljšanje proračunske transparentnosti. Naime, u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti, regionalne/lokalne jedinice moraju odgovoriti objavljuju li na svojim mrežnim stranicama izglasani proračun, izvještaj o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna, te proračunski vodič za građane.

 

Press kutak

Arhiva prethodnih istraživanja

Institut za javne financije redovito analizira proračunsku transparentnost županija, gradova i općina.

Prvi i drugi ciklus istraživanja (2013. i 2014.) obuhvatili su sve županije i sve gradove te uzorak od sto općina (vidi newslettere 81 i 87). Naredni ciklusi (2015., 2016., 2017., 2018. i 2019.) obuhvaćaju svih 576 lokalnih jedinica (vidi newslettere 97, 107, 112, 115 i 117), a uključuju i objavu interaktivnih karti svih županija, gradova i općina.

 

 

Zahvaljujemo na potpori

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €