Transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu, pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.

Karta prikazuje transparentnost lokalnih proračuna mjerenu brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama svih lokalnih jedinica (županija, gradova i općina), a to su:

 • godišnje izvršenje proračuna za 2016.,
 • polugodišnje izvršenje proračuna za 2017.,
 • prijedlog proračuna za 2018.,
 • izglasani proračun za 2018.,
 • proračun za građane za 2018.
   

U obzir su uzeti samo dokumenti koji su na mrežnim stranicama lokalnih jedinica bili dostupni u razdoblju XI./2017. – III./2018. i to na dan pretraživanja, ali ne i naknadno objavljeni dokumenti.
Takvim izračunom razina proračunske transparentnosti može iznositi od 0 do 5.

Rezultati analize predstavljeni su u Newsletteru Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2017. - ožujak 2018.

Za detaljniji prikaz rezultata svih županija, gradova i općina kliknite na kartu.

Istraživanje sufinancira Hrvatska zaklada za znanost projektom (IP-2014-09-3008). S obzirom na opsežnost istraživanja, pogreške su moguće. Svi su linkovi bili aktivni u trenutku istraživanja.

Kontakt: transparentnost@ijf.hr.

 

Kako je mjerena transparentnost regionalnih/lokalnih proračuna?

Budući da nije uvijek lako definirati je li neki proračunski dokument objavljen na mrežnim stranicama županija, gradova i općina, transparentnost je mjerena na sljedeći način:

 • Prijedlog proračuna – ako je pod tim nazivom objavljen na mrežnoj stranici lokalne jedinice, ukoliko se na toj stranici pojavljuje pod nazivom nacrt prijedloga proračuna, ako je objavljen kao materijal za sjednicu ili ako postoji jasno istaknuti direktni link na mrežne stranice s takvim dokumentom.
 • Izglasani proračun – ako je objavljen na mrežnoj stranici lokalne jedinice ili ako postoji jasno istaknuti direktni link na mrežne stranice s takvim dokumentom. Ukoliko je objavljen u službenom glasniku, smatra se objavljenim samo ako na mrežnoj stranici lokalne jedinice postoji jasno istaknuti direktni link (npr. proračun 2018.) baš na taj dokument, odnosno na službeni glasnik u kojem se taj dokument nalazi. Ukoliko nije tako, ne drži se objavljenim na mrežnoj stranici lokalne jedinice. Takva je odluka donesena zbog često problematične pretraživosti službenog glasnika.
 • Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna – ako su na mrežnoj stranici lokalne jedinice objavljeni pod tim nazivima, pod nazivom prijedlog (nacrt) polugodišnjeg/godišnjeg izvještaja, kao dio materijala za sjednicu ili ako postoji jasno istaknuti direktni link na mrežne stranice s tim dokumentima. Ukoliko su objavljeni u službenom glasniku, smatraju se objavljenima samo ako na mrežnoj stranici lokalne jedinice postoji jasno istaknuti direktni link (npr. polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017.) baš na te dokumente, odnosno na službeni glasnik u kojem su ti dokumenti objavljeni.
 • Proračunski vodič za građane – ako je na mrežnim stranicama lokalne jedinice objavljen bilo kakav pojednostavnjeni oblik proračunskog dokumenta namijenjen građanima (npr. proračuni u malom, prezentacije, vodiči, skraćeni prikazi) ili jasno istaknuti direktni link na mrežne stranice s takvim dokumentom.

 

Kada je mjerena transparentnost regionalnih/lokalnih proračuna?

Od 6. studenog do 22. prosinca 2017. istraživali smo jesu li objavljena godišnja izvršenja proračuna za 2016. i polugodišnja za 2017., a od 5. veljače do 27. ožujka 2018. jesu li objavljeni prijedlozi proračuna, izglasani proračuni i proračunski vodiči za građane za 2018. Sve smo lokalne jedinice prije toga – 4. listopada 2017. – e-mailom podsjetili kada ćemo i na koji način pregledavati njihove mrežne stranice.

Ova analiza uzima u obzir samo dokumente koji su se na službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica nalazili u navedenim razdobljima istraživanja i to na dan pretraživanja njihove mrežne stranice.

Naknadno objavljeni dokumenti se smatraju neobjavljenima. Razdoblja promatranja su već ionako vrlo povoljna za lokalne jedinice, jer se mrežne stranice pretražuju s priličnim vremenskim odmakom od datuma obveze izrade proračunskih dokumenata.

Pravovremenost je bitna značajka proračunske transparentnosti, jer se bez pravovremenih informacija građani ne mogu u pravom trenutku informirati ni sudjelovati u proračunskim procesima. Naravno, postoji mogućnost da istraživači nisu pronašli tražene, premda objavljene dokumente, no to samo znači da bi ih i građani teško našli

Na temelju čega zahtijevati?

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (čl. 10.), tijela javne vlasti obvezna su na mrežnim stranicama na lako pretraživ način i ustrojno čitljivom obliku, između ostaloga, objavljivati i godišnje planove, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje njihova rada, te podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju njihovi prihodi i rashodi, kao i podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta.

Zakon o proračunu (čl. 12.) propisuje da lokalne jedinice moraju u službenom glasilu objaviti: proračun i projekcije proračuna, odluku o privremenom financiranju, izmjene i dopune proračuna te opći i posebni dio godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Nadalje, isti članak propisuje da se godišnji i polugodišnji izvještaji o izvršenju proračuna te godišnji financijski izvještaji objavljuju i na mrežnim stranicama lokalnih jedinica.

Ministarstvo financija preporučuje lokalnim jedinicama da na mrežnim stranicama objavljuju prijedlog proračuna (kad ga izvršna vlast šalje predstavničkoj, do 15. studenog tekuće godine), izglasani  proračun (kad ga predstavničko tijelo izglasa, do kraja tekuće godine), prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna (kad ga izvršna vlast šalje predstavničkoj, do 1. lipnja  tekuće godine), prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna kad ga izvršna vlast šalje predstavničkoj (do 15. rujna tekuće godine),  a vodiče za građane uz prijedlog proračuna mogu tiskati i/ili objavljivati na mrežnim stranicama (do 15. studenog tekuće godine). Također im preporučuje, da sve materijale vezane uz proračun i njegove izmjene objavljuju u wordu i excelu, a nudi im i jedinstveni format vodiča za građane, uz proračune lokalnih jedinica.

Press kutak

Arhiva prethodnih istraživanja

Institut za javne financije redovito analizira proračunsku transparentnost županija, gradova i općina mjerenu brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na njihovim službenim mrežnim stranicama.

Prvi i drugi ciklus istraživanja (2013. i 2014) obuhvatili su sve županije i sve gradove te uzorak od sto općina (vidi newslettere 8187). Treći, četvrti i peti ciklus (2015., 2016. i 2017.) obuhvatili su svih 576 lokalnih jedinica (vidi newslettere 97, 107 i 112). Uz treći, četvrti i peti ciklus – kao preteče ove sadašnje - objavljene su i prve interaktivne karte svih županija, gradova i općina..

 

Zahvaljujemo na potpori

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €