Carinski vjesnik

Carinski vjesnik je stručni časopis koji izlazi od 1992. godine. Objavljuje članke iz područja carinskog i trošarinskog sustava Republike Hrvatske i Europske unije, carinske i izvancarinske zaštite, carinske prakse te propise, naputke Carinske uprave, pitanja i odgovore i sudsku praksu. Časopis izlazi periodično, najmanje deset brojeva tijekom godine.

 

E-mail: carinski.vjesnik@ijf.hr

Uredništvo: (+385 1) 4886 455
ISSN 1330-0911 | Impresum

 

Godišnja pretplata: 119,99 €


Carinski vjesnik, br. 11/2022.

Autori:

DOI:

STRUČNI ČLANCI

Branka Tuđen: Deklariranje podataka vezanih uz utvrdivanje carinske vrijednosti i podrijetla robe u novom uvoznom sustavu carinjenja robe
Liliana Palić: Oporezivanje voćnih nektara posebnim porezom
Alen Benazić: Primjena instituta izuzeća carinskih službenika
Davor Galinec: Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u prvih šest mjeseci 2022.: značajan rast deficita uzrokovan snažnim rastom cijena sirovina, energenata i hrane
Ivica Crnogaj: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razni proizvodi

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajne liste


Carinski vjesnik, br. 10/2022.

Autori:

DOI:

STRUČNI ČLANCI

Višnja Marković: Projekt Upravljanje osiguranjima u okviru Carinskog zakonika Unije 
Ljubica Galić: Carinsko postupanje s aspekta teritorijalnog statusa država članica Europske unije te specifičnih područja i teritorija povezanih s državama članicama 
Zvonimir Marinović: Izmjene u označavanju dizelskog goriva i analiza presuda Suda Europske unije C-503/17 i C-504/17
Nenad Grgurica: Dvadeset godina od otvaranja Carinske ispostave Hrvatska Kostajnica i uspostave potpunog suvereniteta na cjelokupnoj graničnoj crti Republike Hrvatske
Ana Grgurević Konjević: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: Ajvar i slični proizvodi

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajne liste


Carinski vjesnik, br. 9/2022.

Autori:

DOI:

STRUČNI ČLANCI

Marijana Semulić: Uvođenje eura u informatičke i poslovne sustave iz nadležnosti Carinske uprave
Branka Tuđen: Stjecanje podrijetla robe - 3. dio: Minimalni ili nedostatni postupci obrade ili prerade
Željka Marinović: Trošarina na duhanske prerađevine
Marino Sučić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: spremnici za otpatke

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajne liste


Carinski vjesnik, br. 7-8/2022.

Autori:

DOI:

STRUČNI ČLANCI

Melita Buljan: Novi uvozni sustav carinjenja robe
Bosiljko Zlopaša: Novosti u primjeni postupka provoza i daljnje širenje zajedničkog provoza prema istoku i jugoistoku Europe
Damir Mataga: Pravilan opis počinjenja prekršajnog djela u prekršajnom nalogu
Kristina Šešo: Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini
Melita Buljan: Deklarant i druge osobe u carinskom postupku: njihova prava i obveze
Irena Šćulac: Pomoćna sredstva i carinska vrijednost
Alen Benazić: Makroekonomska kretanja i prihodi od trošarina i posebnih poreza u Republici Hrvatskoj u 2020. i 2021.
Goran Šekoranja: Analiza povrata dijela plaćene trošarine u komercijalnom prijevozu robe i putnika u razdoblju 2019. - 2021.
Biserka Marčac-Škrtić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: Razni proizvodi

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
​Tečajne liste


Carinski vjesnik, br. 6/2022.

Autori:

DOI:

STRUČNI ČLANCI

Branka Tuđen: Stjecanje podrijetla robe - 2. dio: Kriteriji stjecanja podrijetla
Mladenka Perić: Novine u provedbi nadzora nad osobama koje nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj, a obveznici su PDV-a za obavljanje povremenog međunarodnog cestovnog prijevoza putnika
Damir Mataga, Dajana Javor-Trubić: Devizni prekršaji
Zvonimir Marinović: Zakon o posebnom porezu na motorna vozila: analiza presude Suda Europske unije C‑274/20
Melita Buljan: Zahtjevi i odobrenja za posebne postupke
Sanja Despotović: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: tekući dodatci prehrani

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajne liste


Carinski vjesnik, br. 5/2022.

Autori:

DOI:

STRUČNI ČLANCI

Bosiljko Zlopaša: Pitanje carinskog statusa plovila u vlasništvu osoba iz Velike Britanije zatečenih u EU27 državama na dan povlačenja Velike Britanije iz članstva Europske unije
Višnja Marković: Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda: masterplan
Davor Galinec: Vanjskotrgovinska razmjena Republike Hrvatske u 2021.: snažan oporavak i dvoznamenkasti rast
Dubravka Balja: Naknade za tantijeme i licence prema članku 8.1. (c) Sporazuma
Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razni proizvodi

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajne liste


Carinski vjesnik, br. 4/2022.

Autori:

DOI:

Uputa o provedbi antikoruptivnih mjera i okvir za disciplinsko sudovanje u carinskoj službi

 


Carinski vjesnik, br. 3/2022.

Autori:

DOI:

STRUČNI ČLANCI

Branka Tuđen: Stjecanje podrijetla robe - 1. dio: Uvod u podrijetlo robe
Gabrijela Kvočić: Tretman carinske vrijednosti za uvezenu robu koja nosi zaštitni znak kupca
Željko Franjić: Novi carinski elektronički sustav dokaza statusa Unije - PoUS
Zvonimir Marinović: Zakon o posebnom porezu na motorna vozila: analiza presude Suda Europske unije C‑169/20
Željka Marinović: Trošarinsko oporezivanje neharmoniziranih duhanskih proizvoda

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajne liste


Carinski vjesnik, br. 2/2022.

Autori:

DOI:

STRUČNI ČLANCI

Sanja Kudrna Draženović, Helena Mlinarić: Novosti u zakonodavnom okviru koji uređuje područje oporezivanja trošarinama
Irena Šćulac: Troškovi transporta i njihov utjecaj na carinsku vrijednost
Melita Buljan, Ana-Marya Radoš: Praktični aspekti osiguravanja carinskog duga
Damir Mataga: Neka bitna zapažanja u primjeni instituta prekršajnog naloga u praksi carinske službe 

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajne liste


Carinski vjesnik, br. 1/2022.

Autori:

DOI:

STRUČNI ČLANCI

Mario Demirović: Prikaz reformskih mjera iz područja trošarinskog i carinskog sustava 
Bosiljko Zlopaša: Aktualnosti u carinskom sustavu i daljnja implementacija Carinskog zakonika Unije u 2022. 
Sandra Pisačić Krističević: Izmjene Zakona o općem upravnom postupku 
Željka Marinović: Trošarinski obveznici i trošarinska izvješća za 2021. godinu 

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajne liste

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €