Carinski vjesnik

Carinski vjesnik je stručni časopis koji izlazi od 1992. godine. Objavljuje članke iz područja carinskog i trošarinskog sustava Republike Hrvatske i Europske unije, carinske i izvancarinske zaštite, carinske prakse te propise, naputke Carinske uprave, pitanja i odgovore i sudsku praksu. Časopis izlazi periodično, najmanje deset brojeva tijekom godine.

 

E-mail: carinski.vjesnik@ijf.hr

Uredništvo: (+385 1) 4886 455
ISSN 1330-0911 | Impresum

 

Godišnja pretplata: 119,99 €


Carinski vjesnik, br. 11/2021.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Melita Buljan: Postupanja po uvoznim deklaracijama nakon puštanja robe

 

PROPISI

Damir Mataga i Dajana Javor-Trubić: Provedba nadzora nad osobama koje nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj a obveznici su PDV-a za obavljanje povremenog medunarodnog cestovnog prijevoza putnika
Marijana Semulić: Utjecaj uvodenja eura na zakonodavni okvir i informatička rješenja Carinske uprave

 
CARINSKA PRAKSA

Zvonimir Marinović i Nevenka Babić: Analiza oporezivanja motornih vozila posebnim porezom na motorna vozila nakon početka pune primjene WLTP sustava

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajne liste


Carinski vjesnik, br. 10/2021.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Melita Buljan: Puštanje robe u postupku uvoznog carinjenja

 

PROPISI

Alen Benazić: Zaštita tajnih i osobnih podataka s aspekta Carinske uprave (II. dio)
Zdravko Adamović: Novosti koje Direktiva vijeća (EU) 2020/1151 donosi u hrvatski trošarinski sustav
Liliana Palić: Porezna skladišta u sustavu oporezivanja kave i bezalkoholnih pića posebnim porezom

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajne liste


Carinski vjesnik, br. 9/2021.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Branka Tuđen: Novosti u primjeni podrijetla robe u pan-euro-mediteranskim zemljama

 

PROPISI

Alen Benazić: Zaštita tajnih i osobnih podataka s aspekta Carinske uprave (I. dio)

 

CARINSKA PRAKSA

Željka Marinović: Trošarinsko oporezivanje alkohola i alkoholnih pića

 
VANJSKI SURADNICI

Davor Galinec: Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u prvih šest mjeseci 2021.: oporavak izvoza i snažan rast cijena sirovina i energenata

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajne liste


Carinski vjesnik, br. 7-8/2021.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Novi HRAIS2 sustav faza 1 - deklaracije H6 i H7

 

PROPISI

Melita Buljan: Carinske deklaracije H6 i H7: novi načini deklariranja poštanskih i kurirskih pošiljaka HRAIS2 faza 1
Branka Tuđen: Carinske deklaracije H6 i H7 sa stanovišta podataka vezanih uz vrijednost robe i obračunsku osnovicu

 

CARINSKA PRAKSA

Sabrina Gregorič i Josip Jozić: Obračun davanja u carinskim deklaracijama H6 i H7 i komunikacija H6 deklaracija s TARIC obračunskim modulom
Mirela Abramović: HRAIS2 sustav - IT aplikacija
Božo Lukin: Primjeri postupanja i šifrarnici u aplikaciji HRAIS2
Marina Knežević: Način kreiranja i knjiženja zaduženja za deklaracije H6 i H7: zbirni nalozi

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajne liste


Carinski vjesnik, br. 6/2021.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Melita Buljan: Carinske deklaracije

 

PROPISI

Marijana Bukić i Tihomir Žegrec: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Melita Buljan: Uporaba robe u posebne svrhe

 

CARINSKA PRAKSA

Ljubica Galić: Primjena obračunskog poreza na dodanu vrijednost kod uvoza

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajne liste


Carinski vjesnik, br. 5/2021.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Alen Benazić: Analiza prihoda od trošarina i posebnih poreza u Republici Hrvatskoj od 2009. do 2019. godine (II. dio)

 

PROPISI

Marijana Bukić: Uredba (EU) 2019/880 o unosu i uvozu kulturnih dobara i doprinos smanjenju nezakonite trgovine kulturnim dobrima
Mojca Matanić: Posebnosti u primjeni First come – first served carinskih kvota iz sektora riže, voća i povrća

 

CARINSKA PRAKSA

Lana Kocet: Primjena preferencijala u 2020. godini i certificiranje
Ivica Crnogaj: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razni proizvodi

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajne liste


Carinski vjesnik, br. 4/2021.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Alen Benazić: Analiza prihoda od trošarina i posebnih poreza u Republici Hrvatskoj od 2009. do 2019. godine (I. dio)

 

PROPISI

Marina Vladika: Oporezivanje posebnim porezom na motorna vozila
Mojca Matanić: Posebnosti u primjeni First come – first served carinskih kvota iz sektora žitarica

 

CARINSKA PRAKSA

Marina Salopek-Piškur, Iva Jukić, Ankica Kuna: EU fondovi kroz financijska razdoblja i njihovo korištenje u Carinskoj upravi

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajne liste


Carinski vjesnik, br. 3/2021.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Mario Demirović i Damir Mataga: Neka bitna i aktualna pitanja kaznenopravnog postupanja carinske službe

 

PROPISI

Irena Šćulac: »Flash« prodaja i Savjetodavno mišljenje 23.1 Tehničkog odbora za carinsku vrijednost Svjetske carinske organizacije
Marijana Bukić: Uredba (EU) 2018/1672 o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije

 

CARINSKA PRAKSA

Melita Buljan: Postupanja s uvoznom carinskom deklaracijom

 

VANJSKI SURADNICI

Davor Galinec: Vanjskotrgovinska razmjena Republike Hrvatske u 2020.: smanjenje deficita u uvjetima globalne pandemije koronavirusa

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajne liste


Carinski vjesnik, br. 2/2021.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Nenad Grgurica: Analiza politike koncesija kao podloga za provedbu nadzornih aktivnosti Carinske uprave

 

PROPISI

Nikola Matijević i Beatriče Antolović: Upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode
Alen Benazić: Izgled pakiranja i utjecaj starosti i uvjeta skladištenja na kvalitetu cigareta

 

CARINSKA PRAKSA

Zvonimir Marinović i Goran Šekoranja: Analiza i trendovi u potrošnji plavog dizela u 2018., 2019. i 2020. godini s posebnim osvrtom na oslobodenje u poljoprivredi

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajne liste


Carinski vjesnik, br. 1/2021.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Melita Buljan: E-trgovina i buduća provedba carinskog postupka

 

PROPISI

Bosiljko Zlopaša: Daljnja implementacija Carinskog zakonika Unije u 2021. i druge aktualnosti u carinskom zakonodavstvu

 

CARINSKA PRAKSA

Ljubica Galić: Primjena i interakcija europskog sustava carinskih odluka te sustava za standardiziranu razmjenu podataka za postupke unutarnje i vanjske proizvodnje
Željka Marinović: Trošarinska izvješća, uplatni računi i visina trošarine za trošarinske proizvode
Ivica Crnogaj: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razni proizvodi

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajne liste

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €