Carinski vjesnik

Carinski vjesnik je stručni časopis koji izlazi od 1992. godine. Objavljuje članke iz područja carinskog i trošarinskog sustava Republike Hrvatske i Europske unije, carinske i izvancarinske zaštite, carinske prakse te propise, naputke Carinske uprave, pitanja i odgovore i sudsku praksu. Časopis izlazi periodično, najmanje deset brojeva tijekom godine.

 

E-mail: carinski.vjesnik@ijf.hr

Uredništvo: (+385 1) 4886 455
ISSN 1330-0911 | Impresum

 

Godišnja pretplata: 119,99 €


Carinski vjesnik, br. 11/2017.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Mario Demirović i Damir Mataga: Načelo oportuniteta (svrhovitosti) prekršajnog progona u postupanju carinske službe

 

PROPISI

Zvonimir Marinović: Pojam prebivališta u Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila i sudska praksa Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava
Marina Vladika i Lilijana Palić: Oporezivanje kave posebnim porezom
Dajana Javor-Trubić i Damir Mataga: Novi Zakon o koncesijama s naglaskom na novine u području provedbe nadzora

 

CARINSKA PRAKSA

Ljubica Galić: Puštanje u slobodan promet medicinskih proizvoda
Biserka Marčac-Škrtić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razni proizvodi

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajna lista


Carinski vjesnik, br. 10/2017.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Zdravko Adamović i Sanja Horvat: Analiza prihoda od trošarina i prihoda od posebnog poreza s osvrtom na efekt sezonalnosti

 

PROPISI

Irena Šćulac: Franšiza i novo Savjetodavno mišljenje (4.17) Odbora za carinsku vrijednost Svjetske carinske organizacije
Vesna Kumpar-Tasevski: Plavi dizel Σ razlozi označavanja i uvjeti stavljanja u promet

 

CARINSKA PRAKSA

Branka Tuđen: Nepovlašteno podrijetlo robe
Ivica Crnogaj: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razna vozila

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajna lista


Carinski vjesnik, br. 9/2017.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Zvonimir Marinović i Nevenka Babić: Analiza učinaka izmjena Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

 

PROPISI

Mario Demirović: Načelo razmjernosti u kontekstu regulacije i primjene trošarinskih i poreznih propisa
Miljenko Hajnić: Provjera robe i predmeta u carinskim postupcima putem Schengenskog informacijskog sustava SIS II

 

CARINSKA PRAKSA

Sanja Despotović: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: plastični spremnici

 

VANJSKI SURADNICI

Davor Galinec: Unatoč poboljšanoj pokrivenosti uvoza izvozom povećan je vanjskotrgovinski deficit u 2017.

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajna lista


Carinski vjesnik, br. 8/2017.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Alen Benazić: Porezna zastara s aspekta Carinske uprave

 

PROPISI

Berislav Cerovečki i Zdravko Adamović: Pregled aktivnosti vezanih uz izmjene i dopune Direktive Vijeća 92/83/EEZ o uskladivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića

 

CARINSKA PRAKSA

Željka Marinović: Trošarina na etilni alkohol i poslovanje male destilerije
Marino Sučić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: proizvodi od krumpira

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajna lista


Carinski vjesnik, br. 7/2017.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Ljubica Galić: Prijenos prava i obveza u okviru odobrenja za posebne postupke

 

PROPISI

Melita Buljan: Novine u obračunu i primjeni postupka unutarnje proizvodnje
Mihaela Kleković: Novosti u pojednostavnjenim postupcima deklariranja sukladno Carinskom zakoniku Unije

 

CARINSKA PRAKSA

Branka Tuđen: Izjava dobavljača i izmjene Provedbene uredbe 2015/2447 od 14. lipnja 2017.
Biserka Marčac-Škrtić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: brtve

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajna lista


Carinski vjesnik, br. 6/2017.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Mario Demirović: Bitne značajke sustava osiguranja plaćanja trošarinskog duga

 

PROPISI

Željka Marinović: Trošarinski status alkohola i alkoholnih pića

 

CARINSKA PRAKSA

Ivica Crnogaj: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razni proizvodi

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajna lista


Carinski vjesnik, br. 5/2017.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Alen Benazić: Oblici prijevara u carinskom postupku 42

 

PROPISI

Bosiljko Zlopaša: Nove olakšice pri kretanju domaćih roba preko neumskog koridora
Lilijana Palić: Odredenje područja na kojima djeluju područni carinski uredi i carinski uredi

 

CARINSKA PRAKSA

Helena Mlinarić: Mali proizvodači vina: posebnosti kretanja vina na jedinstvenom europskom tržištu, u skladu s trošarinskim zakonodavstvom
Sanja Despotović: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: grickalice za pse

 

VANJSKI SURADNICI

Davor Galinec: Kretanja u platnoj bilanci Republike Hrvatske u 2016. godini: suficit tekućeg računa gotovo prepolovljen u odnosu na prethodnu godinu

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajna lista


Carinski vjesnik, br. 4/2017.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Željka Marinović, Sanja Kudrna Draženović i Vesna Bratko: Trošarinsko oporezivanje duhanskih proizvoda: grijani duhanski proizvod, e-tekućina i novi duhanski proizvodi

 

CARINSKI PROPISI

Zvonimir Marinović: Izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na motorna vozila i pravo Europske unije

 

CARINSKA PRAKSA

Zdravko Adamović: Tržište vina u Republici Hrvatskoj: statistički pokazatelji proizvodnje i prometa vina u 2015. i 2016. s osvrtom na Europsku uniju
Marino Sučić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razni proizvodi

 

VANJSKI SURADNICI

Ladislava Čelar: Uskladeno zakonodavstvo Europske unije u području proizvoda
Davor Galinec: Vanjskotrgovinska razmjena Republike Hrvatske u 2016. godini: usporavanje izvoza i porast deficita
Saša Subotić: »Olakšavanje trgovine i transporta 2016.« − Programsko izvješće o educiranju gospodarstvenika

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajna lista


Carinski vjesnik, br. 3/2017.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Ljubica Galić: Jedinstvena odobrenja za posebne postupke

 

CARINSKI PROPISI

Alen Benazić: Evaluacija uredenja držanja i kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u Europskoj uniji (III): Kretanje specifičnih proizvoda i povezanost carinskih i trošarinskih postupaka
Marina Vladika: Novosti u sustavu oporezivanja motornih vozilaposebnim porezom

 

CARINSKA PRAKSA

Samanta Mazzi: Praćenje i ponovna procjena statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta
Biserka Marčac-Škrtić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: proizvodi od plastičnih masa

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajna lista


Carinski vjesnik, br. 2/2017.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Mario Demirović: Novele trošarinskih propisa kao dio cjelovite porezne reforme

 

CARINSKI PROPISI

Alen Benazić: Evaluacija uredenja držanja i kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u Europskoj uniji (II): Borba protiv prijevara i problemi u praksi
Samanta Mazzi: Pogodnosti ovlaštenog gospodarskog subjekta propisane Carinskim zakonikom Unije s naglaskom na pojednostavn jenjima

 

CARINSKA PRAKSA

Irena Šćulac i Branka Tuđen: Carinska vrijednost trgovačkih uzoraka i reklamnog materijala
Ivica Crnogaj: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razni proizvodi

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajna lista


Carinski vjesnik, br. 1/2017.

Autori:

DOI:

TEMA BROJA

Bosiljko Zlopaša: Daljnja implementacija Carinskog zakonika Unije u 2017. godini

 

CARINSKI PROPISI

Alen Benazić: Evaluacija uredenja držanja i kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u Europskoj uniji (I): Pravni i operativni kontekst, tretman odobrenja i jamstava i opće uredenje

 

CARINSKA PRAKSA

Zdravko Adamović: Male destilerije: uvodenje novog instituta u hrvatsko trošarinsko zakonodavstvo
Helena Mlinarić: Gubitci i manjkovi trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine
Željka Marinović: Trošarinska izvješća za 2016. godinu
Sanja Despotović: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: proizvodi za ublažavanje boli

 

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

Pitanja i odgovori
Sudska praksa
Tečajna lista

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €