Naš kolega Branko Stanić održao je 15. veljače 2023. predavanje na regionalnoj radionici Međunarodnog monetarnog fonda za jugoistočnu Europu "GovTech: Fiscal Data Governance" u organizaciji Center of Excellence in Finance iz Ljubljane. U prezentaciji "Ways to promote online budget transparency: the example of Croatian local governments" predstavio je načine mjerenja i promicanja online proračunske transparentnosti te zaključke dva projekta: Razumijevanje, praćenje i analiziranje transparentnosti proračuna lokalnih jedinica: Primjer Hrvatske i Slovenije - Indeks otvorenosti lokalnih proračuna i Isplati li se transparentnost? Politički i socioekonomski učinci transparentnosti proračuna lokalnih jedinica u Hrvatskoj. Oba je projekta financirala Hrvatska zaklada za znanost.


Povećanje proračunske transparentnosti hrvatskih lokalnih jedinica u posljednjih nekoliko godina značajan je iskorak čime čelnici općina, gradova i županija pokazuju veću odgovornost za prikupljanje, raspodjelu i trošenje javnih sredstava. U postizanju viših razina transparentnosti neophodna je uključenost svih strana – lokalne izvršne i predstavničke vlasti, medija, civilnog društva, znanstvenika i, naravno, građana. Čelnici lokalnih jedinica, osim objave opsežnih proračunskih dokumenata, trebaju kontinuirano raditi i na pronalaženju novih informatičkih rješenja kako bi proračune što bolje približili građanima. Ostali dionici u proračunskom procesu pak trebaju i dalje jačati pritiske na lokalnu izvršnu vlast kako bi se proces poboljšanja transparentnosti iznova nadograđivao. 


No, proračunska transparentnost nije sama sebi svrha, nego ključan korak prema daljnjoj demokratizaciji proračunskog procesa, povećanju proračunske pismenosti vijećnika i građana kako bi mogli što konstruktivnije sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na kvalitetu života građana. Preporuke Vladi i Ministarstvu financija usmjerene su na propisivanje zakonske obveze o objavi svih ključnih proračunskih dokumenata te uspostavljanje jedinstvene platforme putem koje će lokalne jedinice te dokumente dostavljati u formatima prikladnima za daljnju obradu. Na taj će se način poboljšati dostupnost i kvaliteta proračunskih dokumenata, a time olakšati i participativni mehanizmi poput nedovoljno zastupljenog participativnog budžetiranja.


Na radionici su sudjelovali službenici ministarstava financija iz zemalja jugoistočne Europe koji su uključeni u upravljanje podacima, financijsko izvještavanje, implementaciju digitalnih rješenja, održavanje registara podataka i infrastrukturu interoperabilnosti podataka. 


Više o samoj radionici može se pronaći na web stranici organizatora.