U organizaciji znanstvenog časopisa Public Sector Economics, Maja Matanić Vautmans, Marijana Oreb i Saša Drezgić, s Ekonomskog fakulteta u Rijeci, predstavili su 19. rujna 2023. članak o nejednakostima u korištenju dugotrajne njege među starijim osobama

Institucijska skrb u Europi sinonim je za korisnike najtežeg zdravstveno-fizičkog stanja čije ozbiljne potrebe zahtijevaju zbrinjavanje u instituciji i 24-satni nadzor. Kućna njega je namijenjena onima kojima je potrebno manje skrbi od institucijske, a mogu je pružati formalni (educirani) ili neformalni njegovatelji (najčešće članovi obitelji, prijatelji ili volonteri).

Autori su istaknuli kako te nejednakosti ovise o čimbenicima poput prihoda, urbano-ruralnog okruženja, obrazovanja, sastava obitelji, dobi kao i težini zdravstvenih komplikacija. Predstavili su ključne izazove dugotrajne njege u EU, nejednakosti u korištenju formalne i neformalne kućne njege u razdoblju 2019.–2020. među korisnicima starije životne dobi te ukazali na čimbenike koji o(ne)mogućuju korištenje željenog oblika njege. Pojasnili su nejednakosti unutar socijalnog sektora i ukazali na mogućnosti unaprjeđenja kvalitete i jednakosti za skrb starijih na nacionalnoj i europskoj razini, što je posebice aktualno zbog sve izraženijeg udjela starijih u općoj populaciji i kroničnog nedostatka adekvatnih tržišnih opcija.

Predavanje je moderirala Marijana Bađun iz Instituta za javne financije, a dostupna je i prezentacija.