U Institutu za javne financije predstavljeni su 8. svibnja 2024. rezultati projekta Utjecaj poreza i socijalnih naknada na raspodjelu dohotka i ekonomsku efikasnost u okviru programa „Istraživački projekti” Hrvatske zaklade za znanost

Ekonomisti u zadnjih četrdesetak godina, a posebice u najnovije vrijeme, sve više ističu važnost proučavanja pitanja pravednosti u raspodjeli dohotka. Postalo je razvidno da ekonomska analiza nije sveobuhvatna ako se istodobno ne bavi ekonomskom efikasnošću i pravednošću u raspodjeli. Porezi i socijalne naknade s jedne strane imaju preraspodjelnu funkciju, ali istodobno utječu na alokaciju proizvodnih faktora i finalnih proizvoda, a time i na efikasnost. Stoga pri dizajniranju i reformiranju poreza i socijalnih naknada treba voditi računa o pravednosti u raspodjeli i o efikasnosti.

Projekt je imao dvojaku svrhu: (1) unaprijediti metodologiju empirijske analize utjecaja poreza i socijalnih naknada na raspodjelu dohotka i ekonomsku efikasnost; (2) provesti nekoliko empirijskih analiza utjecaja poreza i socijalnih naknada na raspodjelu dohotka i ekonomsku efikasnost u Hrvatskoj. Analize koje su se provele u okviru projekta uključivale su: procjene razine i kretanja dohodovne nejednakosti, procjenu utjecaja izravnih i neizravnih poreza i socijalnih naknada na nejednakost, siromaštvo i isplativost rada, procjenu optimalnog oporezivanja najviših dohodaka te procjenu društvenih preferencija prema preraspodjeli dohotka.

Empirijska istraživanja za Hrvatsku ponudila su rezultate iskoristive pri promišljanju često zazivanih reformi sustava poreza i socijalnih naknada pa se tako završetkom ovoga projekta čine prvi koraci prema uspostavi kulture javne rasprave o poželjnosti i adekvatnosti politika na temelju znanstvenih rezultata.

Na predstavljanju se govorilo o glavnim spoznajama i iskustvima stečenima tijekom istraživanja. Voditelj projekta Ivica Urban izložio je glavne ciljeve istraživanja te ostvarene rezultate. Također je rezimirao glavne zaključke iz dijela istraživanja koji se odnose na dekompozicije nejednakosti i siromaštva po izvorima dohotka. Martina Pezer govorila je o reformama naknada za djecu, Ivica Rubil o korekcijama anketnih pomoću poreznih podataka, a Marko Ledić o optimalnim poreznim stopama i društvenim preferencijama prema preraspodjeli dohotka. 

Istraživanje je donijelo 16 znanstvenih radova, od kojih je 12 već objavljeno u časopisima i konferencijskim zbornicima, a ostali su u postupku objave. Među zanimljivijim rezultatima istraživanja je zaključak da standardni pokazatelji nejednakosti dohotka u Hrvatskoj, dobiveni na temelju anketnih podataka, podcjenjuju dohodovnu nejednakost, a ponajviše zbog toga što su podaci o dohotku od kapitala vrlo slabo zastupljeni u anketnim podacima. Ostali važni rezultati projekta mogu se pronaći u sažetcima i tekstovima radova dostupnima na stranici CroRis-a.

 

   Ivica Urban - prezentacija

   Martina Pezer - prezentacija

   Ivica Rubil  - prezentacija

   Marko Ledić  - prezentacija