Naša doktorandica Simona Prijaković predstavila je 18. siječnja 2023. doktorsko istraživanje "Utjecaj razine online proračunske transparentnosti hrvatskih lokalnih jedinica na odabrane političke i ekonomske varijable" na Zagreb PhD Caféu #20 u Booksi. Istraživanje se provodi u sklopu projekta Isplati li se transparentnost? Politički i socioekonomski učinci transparentnosti proračuna lokalnih jedinica u Hrvatskoj koji financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ).

 

Proračunska transparentnost jedna je od ključnih tema suvremenih istraživanja u područjima političke ekonomije i javne uprave - s pretpostavkom da se njome osigurava participacija građana, kvalitetnije javne usluge i veća odgovornost vlasti. Stoga, ovo doktorsko istraživanje o posljedicama online proračunske transparentnosti hrvatskih lokalnih jedinica na odabrane političke i ekonomske varijable koristi Indeks otvorenosti lokalnih proračuna (OLBI) koji već godinama izračunava Institut za javne financije. 

 

Prijaković je istaknula glavni istraživački cilj doktorskog rada – teorijski identificirati i empirijski utvrditi glavne političke i ekonomske učinke rasta razine online proračunske transparentnosti hrvatskih lokalnih jedinica. Dodatno, želi dati preporuke nositeljima javnih politika za donošenje boljih proračunskih i javnih politika na lokalnoj razini i efikasnije pružanje javnih usluga. Glavna politička varijabla koju Prijaković promatra je reizbor gradonačelnika/načelnika, dok su ukupni dug, proračunski saldo te vjerodostojnost proračunskog planiranja lokalnih jedinica glavne ekonomske varijable. 

 

Predstavljanje je održano u suradnji s HRZZ-om, u okviru Projekta razvoja karijera mladih istraživača. HRZZ promiče znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj u RH, podupire znanstvene, visokoobrazovne i tehnologijske programe i projekte, te omogućuje provođenje vrhunskih istraživanja u hrvatskim znanstvenim ustanovama, a time i natjecanje za međunarodno kompetitivne projekte. Kod razvoja karijera mladih istraživača, naglasak je na: uključivanju doktoranada u istraživački rad s primarnim ciljem izrade disertacije, skraćenju prosječnog trajanja doktorskoga studija i stjecanju disertacije u četiri godine te sustavnom praćenju i vrednovanju rezultata. Doktorandi tako postaju konkurentni inozemnim kolegama te im se omogućuje poslijedoktorsko usavršavanje u izvrsnim istraživačkim grupama.