U novome broju Osvrta Instituta za javne financije Vjerodostojnost planiranja proračuna županija, gradova i općina u razdoblju 2020. – 2022., Simona Prijaković sistematizira i prikazuje osnovne podatke o planiranim i ostvarenim proračunima. Naglasak je pritom na odstupanjima ostvarenih od planiranih proračuna, jer lokalne jedinice redovito planiraju veće prihode i rashode nego što ih tijekom godine ostvare. Uz pomoć ove analize i podataka koji su dostupni u tablici u Excelu, zainteresirani se mogu vrlo lako upoznati s odstupanjima ostvarenih od planiranih proračuna svojih županija, gradova i općina te ih uspoređivati sa stanjem u proteklim godinama, ali i sa stanjem u drugim lokalnim jedinicama. 
 
Analiza navodi na sljedeće zaključke: (1) najveća prosječna odstupanja prihoda i rashoda imaju općine, zatim gradovi pa županije; (2) najmanje odstupaju rashodi poslovanja, a najviše prihodi i rashodi za nefinancijsku imovinu u svim lokalnim jedinicama; (3) u odnosu na 2020., tijekom 2021. prosječna se odstupanja prihoda poslovanja, ukupnih prihoda, rashoda poslovanja i ukupnih rashoda smanjuju te se u 2022. povećavaju (osim kod gradova, gdje se u 2022. odstupanja rashoda poslovanja smanjuju).
 
Autorica se nada kako će ova analiza: 
  • potaknuti javnost da dodatno prouči bogate baze podataka Ministarstva financija i svojih lokalnih jedinica te da se detaljnije informira o prikupljanju i trošenju novca iz lokalnih proračuna;
  • potaknuti javnost da se uključi u proračunski proces i pokuša utjecati na realnije planiranje proračuna lokalnih jedinica, kako bi se izbjegla velika odstupanja i mogućnost za manipulaciju proračunom;
  • ukazati lokalnim jedinicama na važnost kvalitetnoga proračunskog planiranja i potrebu ostvarivanja što uravnoteženijih proračuna te na potrebu kvalitetnoga obrazlaganja građanima svih odstupanja ostvarenih od planiranih proračuna, uz informiranje o koracima koji će se poduzeti za ispravljanje prethodnih odstupanja.
 
 
 
Foto: Canva