U novom broju Osvrta Instituta za javne financije Ostvarenje proračuna gradova, općina i županija u 2021. i 2022., Mihaela Bronić, Katarina Ott, Simona Prijaković i Branko Stanić, na temelju baze podataka Ministarstva financija, sistematiziraju i prikazuju osnovne podatke o prihodima i rashodima te suficitu/deficitu lokalnih jedinica za 2021. i 2022. Uz pomoć ove analize i podataka koji se nude u formatu Excel zainteresirani se mogu upoznati s financijskim stanjem svih općina, gradova i županija u te dvije godine, uspoređivati ih sa stanjem u proteklim godinama te uspoređivati svoju općinu, grad i županiju s drugima.
 
Analiza je pokazala sljedeće: (1) u razdoblju 2019. – 2022. ukupni prihodi i rashodi lokalnih jedinica su se – osim pandemijske 2020. – povećavali; (2) prihodi i rashodi (ukupni i po stanovniku), svih vrsta lokalnih jedinica su se povećavali (osim ukupnih i rashoda po stanovniku u općinama 2022.); (3) sve je veći udio gradova i općina s višim, a sve manji onih s nižim prihodima po stanovniku; (4) izuzevši općine koje su u prosjeku imale uglavnom uravnotežene proračune i županije koje su u prosjeku imale stalni trend rasta suficita, gradovi su se izvukli iz turbulentnih deficita i 2022. sve su vrste lokalnih jedinica u prosjeku u suficitu.
 
Stoga se autori nadaju kako će ova analiza: 
  • potaknuti javnost da dodatno prouči bogate baze podataka Ministarstva financija i svojih lokalnih jedinica te da se detaljnije informira o prikupljanju i trošenju novca iz lokalnih proračuna 
  • potaknuti Ministarstvo financija da, uz podatke koje već objavljuje, počne objavljivati i strojno čitljive baze proračuna lokalnih jedinica koje uključuju i godišnja financijska izvješća svih pravnih osoba u (su)vlasništvu lokalnih jedinica kao i ustanova koje su one osnovale, s objašnjenjima obuhvata, metodologije i lomova u nizovima podataka te redovitim ažuriranjem tih baza
  • navesti Ministarstvo financija da unaprijedi portal na kojemu se objavljuju lokalni proračuni 2015. – 2022., Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (RKPFI), tako da omogući preuzimanje proračuna svih lokalnih jedinica i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika odjednom za sve godine, jer se trenutno može preuzimati samo svaka lokalna jedinica, odnosno svaki (izvan)proračunski korisnik pojedinačno.