Imovinske su kartice snažan, ali nedovoljno iskorišten instrument sprječavanja korupcije i protuzakonitoga financiranja, u prvom redu među javnim službenicima, a osobito politički izloženim osobama. U novom broju Osvrta Instituta za javne financije Vjekoslav Bratić, Martina Pezer i Branko Stanić analiziraju nedostatke u postupku provjere imovinskih kartica i donose preporuke za učinkovitije provjere s ciljem povećanja odgovornosti institucija i jačanja vladavine zakona. Analizom su obuhvaćene Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Rumunjska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Srbija, a ključni nedostatci u postupku provjere kartica su: ograničen broj obveznika prijavljivanja imovine, nepostojanje sveobuhvatne i precizne definicije darova, razlika između prijavljene i stvarne vrijednosti imovine, manjak osoblja za provjeru imovinskih kartica, razdoblje i oblik javne objave kartica te manjkava definicija i provedba kazni. 


U Hrvatskoj se analizom za 2021. izdvaja nekoliko ključnih nedostataka. U imovinskim se karticama ne objavljuje ime supružnika ili izvanbračnih partnera obveznika te postoji mogućnost da oni ne obavijeste obveznike o imovini koju posjeduju. Također, 12% obveznika dostavilo je imovinske kartice nakon propisanoga roka, tj. tek nakon ponovljenog poziva za podnošenje, a postojeće kazne ne motiviraju obveznike na pravovremeno podnošenje. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kao nadležno tijelo ima najmanje zaposlenika od svih analiziranih zemalja te je nad samo 1,19% obveznika provedena sekundarna/detaljna provjera. Veliki je nedostatak i to što se imovinske kartice uklanjaju iz javnih registara godinu dana nakon što osoba napusti dužnost čime se ubrzava proces zaboravljanja i onemogućuje istraživački rad medija, civilnoga društva i ostalih dionika.


Ključne preporuke za djelotvornije provjere imovinskih kartica u analiziranim zemljama su: učiniti postupak provjere koherentnijim, tj. ojačati detaljne provjere i usporedbu s podatcima iz drugih registara, poboljšati pravnu osnovu u području prijave imovine, međusobno povezati različite registre (fizičkih i pravnih osoba, imovine, vrijednosnih papira, itd.) te povećati njihovu transparentnost i digitalizaciju, učinkovito provoditi kažnjavanje te redovito koristiti velike podatke za rano otkrivanje koruptivnih rizika.

 

 

  Objava za medije