Institut za javne financije (IJF) potpisao je 28. svibnja 2010. Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača. Time je IJF naglasilo svoju opredijeljenost u podupiranju europske inicijative u daljnjem razvoju mobilnosti istraživača u Europi. Istovremeno, potpisivanjem ove Deklaracije, IJF jasno izražava svoju podršku europskoj inicijativi koju istovremeno smatra i prilikom da dodatno pojača svoje dugogodišnje napore u poboljšanju zapošljavanja, uvjeta rada i poticanju karijera istraživača.

Prema preporukama Europske komisije, a u cilju izrade Strategije ljudskih resursa za istraživače - Akcijskog plana, IJF je proveo internu analizu koja je imala za svrhu ocjenu postojećih institucionalnih procedura u provedbi odredbi Povelje i Kodeksa. Konačan rezultat analize bio je popunjavanje Upitnika interne analize koja je trebala pružiti odgovore na 40 pitanja razvrstanih u četiri poglavlja: (1) Etički i profesionalni aspekti, (2) Zapošljavanje, (3) Uvjeti rada i socijalna sigurnost te (4) Usavršavanje.

Nakon provedene interne analize radna je skupina zaključila da IJF već u velikoj mjeri poštuje i provodi opća načela iz Povelje i Kodeksa. Istovremeno je radna skupina ukazala na područja gdje postoji još dodani prostor za poboljšanje te je zato izradila prijedlog Strategije ljudskih resursa za istraživače - Akcijski plan, u kojoj su određena prioritetna područja na kojim IJF treba uložiti dodatne napore na primjeni načela iz Povelje i Kodeksa. Znanstveno vijeće IJF-a je 20. rujna 2012. usvojilo Strategiju ljudskih resursa za istraživače - Akcijski plan.

Glavna uprava za istraživanje i inovacije Europske komisije nakon provedenog vrednovanja Strategije ljudskih resursa za istraživače - Akcijskog plana dodijelila je 28. rujna 2012. IJF-u priznanje „HR Excellence in Research“. Time je potvrđeno da IJF u velikoj mjeri poštuje pravila Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača.

Više informacija dostupno je na Europske komisije, EURAXESS Hrvatska te Agenciji za mobilnost i programe EU.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €