Na temelju članka objavljenog u časopisu Public Sector Economics, Enja Erker (Fakultet za matematiku i fiziku Sveučilišta u Ljubljani) održala je 25. travnja 2024. virtualnu prezentaciju na kojoj je naglasila kako je predviđanje medicinske inflacije ključno za rješavanje složenih problema financiranja zdravstva u zemljama EU-a. Pouzdana predviđanja omogućila bi proaktivniji pristup rješavanju izazova koji proizlaze iz brzog razvoja zdravstvenoga sektora. 

Implikacije ovih predviđanja mogu biti značajne za kreatore politika, osiguravatelje i čitav zdravstveni sustav. Stoga točna predviđanja medicinske inflacije nedvojbeno značajno doprinose osiguravanju financijski dostupne i visokokvalitetne zdravstvene skrbi za stanovnike EU-a. 

Članak je osvojio nagradu u kategoriji studentskih radova Zaklade Hanžeković za 2023., a dostupne su prezentacija i snimka predavanja.

Natječaj Zaklade Hanžeković za 2024. godinu je otvoren do 1. lipnja 2024.