Znanstveni časopis Public Sector Economics objavio je poziv za prijavu radova za tematski broj o poreznom moralu, ključnom elementu motivacije za plaćanje poreza koju oblikuju osobne, kulturne i društvene norme, te odnos prema javnim dobrima i uslugama. Nedavni globalni šokovi kao što su pandemija koronavirusa, poremećaji u opskrbi, rast cijena energije i hrane te sveopći porast inflacije pružaju jedinstvenu priliku za preispitivanje stupnja poreznog morala i odrednica koje na njega utječu. Traže se teorijski, empirijski i metodološki radovi kao i analize politika utjecaja nedavnih globalnih promjena na porezni moral. 

Gostujući urednik ovog tematskog broja je Marko Crnogorac sa Sveučilišta Vigo iz Španjolske.

Rok za predaju radova je 1. rujna 2024. 

Više informacija, kao i prijedlozi mogućih tema, dostupni su na web stranici časopisa.