Naša kolegica Mihaela Bronić, članica Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za Hrvatsku, sudjelovala je od 7. do 9. rujna 2023. na osmom globalnom samitu Partnerstva za otvorenu vlast u Tallinnu. 

Samit je okupio šefove država i vlada, predstavnike civilnog društva kao i kreatore politika diljem svijeta, a fokus je bio na otvorenoj vlasti u digitalno doba, potencijalu tehnologije da se upravljanje i donošenje političkih odluka učini transparentnijim i odgovornijim te očuvanju demokracije. Ovo je bila prilika za razmjenu iskustava i stavova te za stvaranje novog entuzijazma u suočavanju s regionalnim i globalnim izazovima s kojima će se vlade susretati u nadolazećim godinama. 

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Začetnik Inicijative je bivši američki predsjednik Barack Obama koji je u govoru na Općoj skupštini UN-a u rujnu 2010. najavio osnovna načela koja se uvelike naslanjaju na Direktivu o otvorenoj vlasti (Open Government Directive) - jednu od okosnica njegova programa.

Više informacija dostupno je web stranici Samita.