Časopis Public Sector Economics i njegov izdavač, Institut za javne financije, organizirali su prezentaciju Balázsa Égerta, voditelja Odjela za kvantificiranje ekonomskih reformi u Odjelu za ekonomiju OECD-a, Public policy reforms and their impact on productivity, investment and employment: New evidence from OECD and non-OECD countries.

 

Predstavljanje se temelji na članku – objavljenom upravo u časopisu Public Sector Economics – koji procjenjuje ekonomske ishode reformi javnih politika, uključujući produktivnost, ulaganja, zaposlenost i dugoročni dohodak po stanovniku kako u članicama tako i u nekim od nečlanica OECD-a. Autor nalazi da se propisi koji potiču konkurentnost na tržištima roba i usluga mogu povezati s boljim ekonomskim rezultatima, a fleksibilniji propisi tržišta rada s višim stopama zaposlenosti. Snažna je i veza nižih prepreka ulasku i blaže državne kontrole nad poslovnim sektorom s jedne strane, te većih zaliha kapitala i viših stopa zaposlenosti s druge. Kvaliteta institucija snažno utječe i na ekonomske ishode. Reforme politika međusobno djeluju jedna na drugu – smanjujući i pojačavajući međusobne učinke.

 

Prezentaciju je moderirao Dubravko Mihaljek, voditelj operativnog, monetarnog i ekonomskog odjela Banke za međunarodna poravnanja u Baselu, a dostupne su snimka i prezentacija ovog zanimljivog i korisnog predavanja.