U novom broju časopisa Public Sector Economics Šime Smolić, Nikola Blaževski i Margareta Fabijančić istražuju odrednice nezadovoljenih zdravstvenih potreba tijekom pandemije među starijim Europljanima. Koristeći SHARE studiju, ispituju prepreke pristupu zdravstvenoj skrbi tijekom pandemije i korištenje telemedicine.

Dmitri Blueschke, Klaus Weyerstrass, Reinhard Neck i Miroslav Verbič koriste rezultate ankete među slovenskim političarima kako bi osmislili funkciju cilja za problem optimalne kontrole makroekonomskog modela fiskalne politike u Sloveniji.

Lidija Hauptman, Berislav Žmuk i Ivana Pavić istražuju stavove poreznih obveznika prema ispunjavanju porezne obveze u Sloveniji fokusirajući se na spol, razinu dohotka i veličinu naselja.

Mustafa Rafat Zaman proučava utjecaj decentralizacije rashoda na ravnopravnost spolova koristeći panel podatke iz OECD zemalja između 2006. i 2021.

Sylvain Ngô Ndjang, Saturnin Bertrand Nguenda Anya i Fabrice Nzepang analiziraju i ocjenjuju tehničku učinkovitost korištenja investicijskih sredstava dodijeljenih općinama u Kamerunu.

Dagmar Radin donosi prikaz izvještaja Ujedinjenih naroda - World Public Sector Report 2023: Transforming institutions to achieve the Sustainable Development Goals after the pandemic.