U novom broju časopisa Public Sector Economics Petar Sorić ispituje je li uvođenje eura 2023. izravno utjecalo na inflaciju u Hrvatskoj.  Analizirao je generalni utjecaj na ukupnu inflaciju te na široki skup 14 cjenovnih kategorija kako bi omogućio precizniju perspektivu problema. Rezultati ukazuju da uvođenje eura nije značajnije utjecalo na ukupnu inflaciju. Članak je osvojio nagradu u redovitoj kategoriji na natječaju Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković za 2023.

Enja Erker pruža uvid u kretanje medicinske inflacije unutar Europske unije. Uz točne prognoze medicinske inflacije, kreatori politika mogu predvidjeti i unaprijed odgovoriti na te izazove, osiguravatelji mogu odrediti odgovarajuće premije i razviti inovativne modele, a zdravstveni sustav može strateški rasporediti sredstva kako bi se osigurala financijska stabilnost i kvalitetna skrb. Članak je osvojio nagradu u studentskoj kategoriji na natječaju Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković za 2023.

Ljubica Mežnarić i Ana Mežnarić analiziraju probleme u sustavu dugotrajne skrbi u Hrvatskoj s kojim se suočavaju privatni domovi za skrb o starim i nemoćnima, izglede za izgradnju dodatnih privatnih domova kao i interes mirovinskih fondova za ulaganje u sustav dugotrajne skrbi.

Van Bon Nguyen istražuje vezu između javne potrošnje i emisija CO2 u gospodarstvima u razvoju te uz pomoć GMM Arellano-Bond procjenitelja analizira utjecaj javne potrošnje, kvalitete upravljanja i institucija i njihova međudjelovanja na emisije CO2 na uzorku od 109 gospodarstava u razvoju između 2002. i 2021.

Sanele Stungwa testira je li odnos između vanjskog duga i gospodarskog rasta u Južnoj Africi simetričan ili asimetričan koristeći godišnje vremenske serije podataka od 1985. do 2021.