U novom broju časopisa Public Sector Economics Tihana Škrinjarić u članku Introducing a composite indicator of cyclical systemic risk in Croatia: possibilities and limitations analizira nekoliko pristupa izrade kompozitnog indikatora akumulacije cikličkog sistemskog rizika s posebnim fokusom na Hrvatsku. Članak je osvojio nagradu u redovitoj kategoriji na natječaju Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković za 2022.

 

Francisco Bastida u članku Political economics and citizens’ engagement in Croatia: a differential analysis empirijski procjenjuje značajke hrvatskog civilnog društva i njihovo sudjelovanje u političkom životu i pitanjima ekonomskih i javnih politika. Ukratko, jesu li hrvatski građani spremni držati političare odgovornima.

 

Petra Đurman, Anamarija Musa i Tereza Rogić Lugarić u članku The characteristics and effects of public participation in Croatian e-consultations in fiscal matters analiziraju trogodišnje razdoblje provedbe elektroničkih javnih savjetovanja Ministarstva financija s ciljem istraživanja razine i vrste interesa javnosti za fiskalne politike kao i utjecaja zainteresirane javnosti na regulaciju fiskalne politike.

 

Ivana Dobrotić i Teo Matković istražuju međupovezanost različitih vrsta decentralizacije i teritorijalne nejednakosti u pružanju socijalnih usluga u članku Understanding territorial inequalities in decentralised welfare systems: early childhood education and care system expansion in Croatia.

 

Ivana Velkovska i Borce Trenovski istražuju jesu li gospodarski rast ili socijalna potrošnja učinkovitiji u smanjenju siromaštva i dohodovne nejednakosti u Europskoj uniji. Kako bi odgovorili na ovo pitanje, autori koriste panel VAR model za razdoblje 2010.-19. na uzorku 28 europskih država članica plus Norvešku i Island. 

 

Predrag Bejaković prikazuje knjigu Informality, Labour Mobility and Precariousness: Supplementing the State for the Invisible and the Vulnerable koju je uredio Abel Polese.