Novi broj Newslettera donosi prikaz rada Marka Ledića, Ivice Rubila i Ivice Urbana o progresivnosti poreza i društvenom blagostanju uz različite poglede na nejednakost. Autori su razvili konceptualni okvir za analizu gubitka društvenoga blagostanja uslijed oporezivanja koji su primijenili na porezni sustav kakav je bio na snazi 2017. Hrvatski je porezni sustav kao cjelina  (porez na dohodak s prirezom, doprinosi za obvezna osiguranja i neizravni porezi) progresivan i stoga znatno umanjuje potencijalni gubitak blagostanja uslijed oporezivanja u usporedbi s neutralnim sustavom za isti iznos prihoda.

 

Branko Stanić istražuje utjecaj zastupljenosti žena u lokalnoj izvršnoj i predstavničkoj vlasti na proračunsku transparentnost općina i gradova u Hrvatskoj provedenoj za razdoblje od 2014. do 2019. Veća zastupljenost žena u lokalnim vijećima doprinosi višoj razini proračunske transparentnosti, pa je za bolje upravljanje u jedinicama lokalne samouprave potrebno kontinuirano promicati rodnu uravnoteženost.

 

Bojan Morić Milovanović analizira utjecaj odabranih usluga poduzetničkih inkubatora na njihovu uspješnost. Poduzetnički inkubatori nude širok spektar usluga te su u svome razvoju u posljednja dva desetljeća znatno napredovali od pukoga pružanja usluge najma poslovnoga ili radnoga prostora do pružanja cijeloga niza specijaliziranih usluga. Istraživanje je pokazalo kako isključivo financijske usluge te usluge umrežavanja imaju pozitivan utjecaj na uspješnost inkubatora u Hrvatskoj.

 

Newsletter nudi i pregled održanih konferencija i predavanja kao i objavljenih publikacija Instituta za javne financije.