Institut za javne financije, Zagreb, Smičiklasova 21, temeljem odluke ravnatelja, u skladu s člankom 35. Statuta Instituta, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto III. vrste – administrativni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad od dva mjeseca.

Opis poslova:

  • arhiviranje i urudžbiranje poslovne dokumentacije
  • poslovna korespondencija i komunikacija
  • organiziranje poslovnih događaja i konferencija
  • izrada standardnih izvješća
  • nabava uredskog materijala
  • kreiranje, održavanje i ažuriranje baza podataka
  • vođenje ostale uredske administracije.


Uvjeti:

  • srednja stručna sprema (SSS)
  • radno iskustvo 1 godinu na administrativnim poslovima
  • poznavanje engleskog jezika.


Prednost je odlično poznavanje pravopisa te napredno korištenje rada na računalu, osobito programa Microsoft Excel i Microsoft Word.

Pristupnici koji zadovoljavaju uvjete bit će po potrebi pozvani na razgovor te pisano i praktično testiranje znanja engleskog jezika i rada na računalu.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti životopis s opisom radnog iskustva, presliku svjedodžbe i presliku domovnice. Pristupnik koji se poziva na prednost treba dostaviti i presliku dokaza o ispunjavanju prednosti.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužan je priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja sukladno navedenom Zakonu. Popis dokaza dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17) na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava za radno mjesto je 30. ožujka 2023. Prijave se šalju na adresu: Institut za javne financije, Smičiklasova 21, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Prijavom na natječaj smatra se da pristupnik daje privolu Institutu za javne financije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira pristupnika, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. 

Zagreb, 15. ožujka 2023.