Frane Banić, stručni suradnik u Hrvatskoj narodnoj banci, predstavio je članak Karakteristike fiskalne politike u Hrvatskoj: Ovisi li o fazi poslovnog ciklusa? kojeg je zajedno s Vladimirom Arčabićem, docentom na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, objavio u znanstvenom časopisu Public Sector Economics. Predstavljanje rada zajednički su organizirali Hrvatska narodna banka i Institut za javne financije. 
 
Glavna novina rada je analiza karakteristike fiskalne politike kroz faze poslovnog ciklusa, tj. ekspanzije i recesije. Rezultati članka Arčabića i Banića ukazuju na održivost javnog duga i kontracikličko ponašanje fiskalne politike tijekom ekspanzija u Hrvatskoj. S gledišta pristupanja europodručju, rezultati su povoljni i ukazuju na stabilnost javnih financija.
 
Prezentacija je održana online te je dostupna snimka predstavljanja kao i prezentacija rada.