Fiskalna transparentnost, participacija i odgovornost, značajni su pokretači kvalitetnih društvenih i ekonomskih reformi u svim aspektima javnih politika na međunarodnoj, nacionalnim i lokalnim razinama, a istovremeno mogu i značajno utjecati na ostvarivanje ljudskih prava. U krizno doba izazvano koronom, ratom u Ukrajini i iznad svega klimatskim promjenama, što sve negativno utječe i na ostvarivanje ljudska prava, reforme su potrebnije nego ikad ranije. Zbog toga su časopis Public Sector Economics i njegov izdavač Institut za javne financije 18. listopada 2022. organizirali virtualnu prezentaciju koju je moderirao Branko Stanić, u kojoj su autori – Claudio Columbano, Maria Emilia Mamberti and Olivia Minatta – predstavili svoje članke i s međunarodnom publikom izmijenili svoje stavove o tim temama.

Claudio Columbano, u svom članku i prezentaciji, predstavio je baze podataka o srednjoročnim fiskalnim i ekonomskim predviđanjima koje su u razdoblju od 2001.-2018. iz godine u godinu objavljivale članice EU-a. Na temelju njih je izgradio je novi indeks fiskalne transparentnosti - mjeru u kojoj vlade objavljuju svoja vlastita očekivanja o budućim fiskalnim i ekonomskim kretanjima. Analiza pokazuje da, premda su vlade prilično transparentne kad je riječ o fiskalnim i ekonomskim predviđanjima, nesklonije su objavljivanju značajnih podataka o budućim sredstvima i obvezama, kao i o vanjskim pretpostavkama potrebnim za formuliranje tih predviđanja. Ukazao je također da njegov indeks fiskalne transparentnosti ovisi o razdoblju promatranja i kvaliteti vladajućih koalicija, ali i o točnosti informacija, predanosti objavljivanju i političkoj dinamici. 

Maria Emilia Mamberti i Olivia Minatta, u svom članku i prezentaciji, obradile su odnos i međusobne utjecaje fiskalne transparentnosti, participacije, odgovornosti i ljudskih prava, kao i njihov značaj za vlade i građane. Osiguravajući fiskalnu transparentnost, participaciju i odgovornost, države omogućuju provedbu preuzetih međunarodnih obveza na području ljudskih prava te zastupljenost i legitimitet u svojim fiskalnim politikama, smanjujući jaz između deklarativno preuzetih obveza i njihove primjene u praksi. Autorice su se fokusirale na implikacije i utjecaj Načela ljudskih prava u fiskalnoj politici (posebice sedmo načelo) i predstavile primjere udruga civilnog društva koje okvir ljudskih prava koriste za zagovaranje veće porezne transparentnosti u Argentini i Meksiku. 

Columbano, Mamberti i Minatta predstavnici su sve brojnijih stručnjaka koji se bave tim temama u nadi da će, između ostaloga, pridonijeti poboljšanjima javnih politika, pravednijoj raspodjeli i smanjenju korupcije, te na taj način poboljšanju života građana, posebice onih najisključenijih i najpotrebitijih. Jer, čak i najmanji koraci u tom smjeru će pozitivno utjecati na ostvarivanje ljudskih prava. 

Zanimaju li vas mišljenja o tim temama, pogledajte snimku kompletne prezentacije.