Institut za javne financije organizira godišnju konferenciju Ekonomika javnog sektora: Zdravstveni sustavi nakon pandemije koja će se održati virtualno 20. listopada 2023. Cilj je analizirati stanje zdravstvenih sustava kao i raspraviti mjere za suočavanje s izazovima zdravstvene zaštite nakon covid pandemije.

Uvodna će predavanja na konferenciji održati Lucie Bryndova (OECD, Pariz) i Dubravko Mihaljek (Banka za međunarodne namire, Basel).

Tražimo istraživanja i kritičke osvrte o različitim aspektima zdravstvene zaštite. Potiču se istraživači iz područja ekonomije, financija, zdravstva, sociologije, političkih znanosti kao i drugih disciplina da prijave svoje radove. 

Sažetci ili radovi predaju se elektroničkim putem do 30. lipnja 2023.

Više informacija, predložene teme i rokovi mogu se pronaći na web stranici konferencije.

 

 Poziv za radove