Zbirka carinskih propisa Europske unije

U skladu s odredbama čl. 5. st. 2. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije, pojam »carinsko zakonodavstvo« označava skup zakona koji se sastoji od:

 • Zakonika i odredbi koje ga dopunjuju ili provode i donesene su na razini Unije ili na nacionalnoj razini;
 • Zajedničke carinske tarife;
 • propisa koji uspostavljaju sustav Unije za oslobođenje od carina;
 • međunarodnih sporazuma koji sadrže carinske odredbe, u mjeri u kojoj se primjenjuju u Uniji.

 

Kako bi carinskim službenicima i gospodarstvenicima koji se bave poslovima carinskog zastupanja i poslovima uvoza, izvoza ili provoza roba u našoj zemlji omogućili lakše praćenje i primjenu carinskih propisa, objavljen je Carinski zakonik Unije s odredbama koje ga dopunjuju ili provode, a koje su donesene na razini Unije – odnosno samo njihov najvažniji dio i osnovni propis Europske unije kojim je uspostavljen sustav Unije za oslobođenje od carina.

 

Zbirka sadrži:

 • Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (preinačena)
 • Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije
 • Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije
 • Uredbu Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (Kodificirana verzija).

 

Godina izdanja: 2023.

Cijena: 60,00 €

Broj stranica: 1280

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €