Zakon o porezu na dobit s komentarom i provedbeni propisi

Priredili: Boris Dominić, Anita Grebenar i Marijana Herceg

 

Oporezivanje dobiti temeljno je uređeno Zakonom o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 32/20 i 138/20) koji pretpostavlja i mogućnost korištenja poreznih olakšica. Međutim, sustav poreznih olakšica u obliku državnih potpora i potpora male vrijednosti uređen je posebnim propisima. Stoga se u ovom priručniku, uz Zakon o porezu na dobit s komentarom, donose i ti posebni propisi.
 

Od 1. siječnja 2005. Zakon o porezu na dobit je doživio nekoliko izmjena. Međutim, osnovni koncept utvrđivanja porezne osnovice polazeći od razlike između prihoda i rashoda utvrđenih prema računovodstvenim propisima ostao je isti. Zakon utvrđuje porezne obveznike, način utvrđivanja porezne osnovice, porezne stope, porezne olakšice, oslobođenja i poticaje, rokove i način plaćanja poreza i drugo. 
 
Priručnik sadrži posebne propise: 

 • Pravilnik o porezu na dobit
 • Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima
 • Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba
 • Zakon o poticanju ulaganja
 • Uredba o poticanju ulaganja
 • Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
 • Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
 • Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
 • Izvadak iz Pomorskog zakonika
 • Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda
 • Zaključci Vijeća o revidiranom EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe (2021/C 66/10)
 • Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore
 • Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru
 • Uredba Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture

Godina izdanja: 2021.

Cijena: 30,53 €

Broj stranica: 436

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €