Zakon o doprinosima s komentarom i provedbeni propisi u 2020.

Priredile: Sandra Pezo i Jasna Prepeljanić

 

Sustav doprinosa za obvezna osiguranja u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o doprinosima, a objavljen je u Narodnim novinama, broj 84/08. od 18. srpnja 2008. Odredbama Zakona uređena su sva pitanja vezana uz doprinose kao što su: vrste doprinosa i stope za obračun, obveznik doprinosa, obveznik obračunavanja doprinosa, obveznik plaćanja doprinosa, osnovice za obračun i način njihova utvrđivanja, obveza i način obračunavanja, obveza plaćanja i rokovi za uplatu, obveza izvješćivanja te druga pitanja vezana uz poslove prikupljanja doprinosa. Tijekom godina Zakon je mijenjan u nekoliko navrata, a posljednjim izmjenama (NN 106/18) ukinut je doprinos za zaštitu zdravlja na radu i doprinos za zapošljavanje, čime se pojednostavljuje sustav obračuna doprinosa za obvezna osiguranja u pogledu administriranja i plaćanja, te povećanje opće stope doprinosa za zdravstveno osiguranje što ima za cilj doprinijeti saniranju financijskih poteškoća u sustavu zdravstva.

 

Ovaj priručnik sadrži redakcijski pročišćeni tekst odredbi i komentar svakog pojedinog članka Zakona te pročišćene tekstove osnovnih provedbenih propisa koji su, prema mišljenju autorica, najpotrebniji u svakodnevnom radu. Priručnik je namijenjen poslodavcima, poreznim savjetnicima i knjigovodstvenim servisima, kao i svim fizičkim i pravnim osobama obveznicima doprinosa, a sadrži:

 • Zakon o doprinosima s komentarom
 • Pravilnik o doprinosima
 • Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu
 • Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu
 • Izvadak iz naputaka o načinu uplaćivanja prihoda financiranja drugih javnih potreba u 2020. godini
 • Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
 • Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
 • Pravilnik o načinu izvješćivanja, obliku i sadržaju te roku podnošenja izvješća o obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje
 • Izvadak iz Zakona o mirovinskom osiguranju
 • Izvadak iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
 • Izvadak iz Pravilnika o porezu na dohodak
 • Dodatna pojašnjenja i primjere.

Godina izdanja: 2020.

Cijena: 39,82 € / 300,00 kn

Broj stranica: 410

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €
0,00 kn

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €
0,00 kn