Vodič kroz europske direktive o porezu na dodanu vrijednost

Priredile: Lidija Cvitić, Renata Kalčić, Štefica Oštrec Čunčić i Ines Tomić Dukši

 

Vodič kroz europske direktive o porezu na dodanu vrijednost sadrži pregled europskog zakonodavstva na području oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (PDV), odnosno direktive koje su pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji (EU) 1. srpnja 2013. preuzete u Zakon o PDV-u ili se primjenjuju izravno kao što je to slučaj s uredbama.

 

Države članice EU-a primjenjuju direktive i uredbe kako bi se smanjile razlike u oporezivanju PDV-om posebno kada se radi o prekograničnim transakcijama. Cilj europskog zakonodavstva na području oporezivanja PDV-om je da se transakcije ne oporezuju dvostruko, ali isto tako da transakcije ne ostanu potpuno neoporezive.

 

Vodič je objavljivan već nekoliko puta te je svaki puta uključeno zakonodavstvo EU-a koje je bilo na snazi do datuma izdavanja. U prvom dijelu Vodič sadrži prijevod na hrvatski jezik, dok je u drugom dijelu tekst objavljen na engleskom jeziku u izvornom obliku.

 

Vodič se sastoji od sljedećih direktiva:

 • Konsolidiranog teksta Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • Direktive Vijeća 2009/132/EZ od 19. listopada 2009.
 • Direktive Vijeća 2008/9/EZ od 12. veljače 2008
 • Direktive Vijeća 86/560/EEZ od 17. studenoga 1986. (Trinaesta Direktiva Vijeća).

 

Uz navedene Direktive Vodič sadrži sljedeće uredbe:

 • Konsolidirani tekst Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010
 • Konsolidirani tekst Uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011
 • Provedbenu Uredbu Komisije (EU) br. 17/2014
 • Konsolidirani tekst Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 79/2012
 • Provedbenu Uredbu Komisije (EU) 2020/194.

Godina izdanja: 2021.

Cijena: 35,84 €

Broj stranica: 796

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €