Priručnik za nadzor transfernih cijena

Priredili: Danijela Šrepfler, Marijana Radusin Lipošinović, Davor Burić

 

Transferne cijene su cijene po kojima se odvija transfer roba i usluga izmedu jedinica unutar trgovačkog društva ili između povezanih društava. Predstavljaju jedan od najkontroverznijih i često najnerazumljivijih poslova trgovačkih društava iz razloga što tvrtka majka može osnovati, i u pravilu osniva, svoje podružnice i u drugim zemljama, odlučuje što podružnice moraju činiti ili ne činiti te na taj način utječe na ostvarenu dobit. Određivanje transferne cijene je proizvoljan čin, može biti povezan s troškovima, raznim poslovnim operacijama koje se provode ili se vežu na dodanu vrijednost. Transferna cijena se može postaviti na razinu da se minimalizira ili potpuno izbjegne obveza plaćanja poreza na dobit i da se ostvare razne porezne olakšice.

 

U nacionalnom zakonodavstvu transferne cijene izravno su propisane odredbama Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o porezu na dobit, a od 29. travnja 2017. na snazi je i u primjeni Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama. Osnovno načelo OECD-a vezano za transferne cijene - načelo nepristrane transakcije - implementirano je u porezne propise Republike Hrvatske. Uz navedeni pravni okvir, kod nadzora transfernih cijena potrebno je voditi računa i o drugim nacionalnim propisima (Opći porezni zakon, Zakon o računovodstvu, Zakon o trgovačkim društvima i dr.) uz uvažavanje i primjenu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Republika Hrvatska potpisala, vodeći računa o hijerarhiji primjene međunarodnih i nacionalnih propisa.

 

Priručnik sadrži osnovne korake za provođenje nadzora transfernih cijena s primjerima koji mogu poslužiti za bolje razumijevanje ove složene materije, a u skladu sa Smjernicama OECD-a iz 2017. koje su danas u primjeni. Također sadrži i način korištenja baza podataka za analizu usporedivosti kao i pregled presuda Europskog suda pravde i svjetskih sudova te pripadajućih poveznica po kategorijama iz područja transfernih cijena.

 

Sadržaj priručnika

Godina izdanja: 2019.

Cijena: 33,18 €

Broj stranica: 236

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €