Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja prilikom oporezivanja dobiti ostvarene u inozemstvu

Priredili: Dalibor Legac i Željko Martinović

 

U svakodnevnim kontaktima s hrvatskim poreznim rezidentima koji ostvaruju prihode iz inozemstva vidljivo je da postoje brojne nedoumice i nesnalaženja o tome u kojoj državi i koliki porez moraju platiti te kako primijeniti međunarodne ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Slične nejasnoće i nesigurnosti javljaju se i kod poreznih stručnjaka, bilo onih iz privatnog sektora ili onih koji su nadležni i obvezni svakodnevno u okviru svojih radnih zadataka primjenjivati odnosne ugovore prilikom utvrđivanja porezne obveze ili savjetovanja poreznih obveznika.

 

U ovom priručniku pristupilo se obradi onih odredbi ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji se odnose na poslovanje trgovačkih društava i ostalih poduzetnika koji su obveznici poreza na dobit. Odnosne odredbe obrađene su na način da je najprije opisano razjašnjenje smisla i sadržaja samog članka, nakon toga su dani primjeri koji na praktičan i pristupačan način dočaravaju najčešće aspekte primjene te je na kraju dana tablica u kojoj su na pregledan način prikazane sve bitne odredbe unutar pojedinog članka koji se obrađuje te njihovo praktično značenje ili sažeti rezultat značenja određene odredbe.

 

Odredbe su obrađene sukladno odredbama OECD-ovog modela ugovora koji je najdominantniji u međunarodnoj poreznoj praksi te se u najvećoj mjeri podudara s hrvatskim pregovaračkim modelom, koji uz taj, u pojedinim odredbama koristi još i UN-ov model ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Uz takav okvir raspodjele odredaba, sukladno brojevima i nazivima članaka prema OECD-ovom modelu, dani su u tabličnom prikazu tekstovi konkretnih odredbi pojedinih ugovora koji mogu imati osnovu u nekom drugom gore navedenom modelu ili su sui generis proizvod pregovaračkog procesa s drugom državom.

Godina izdanja: 2020.

Cijena: 50,43 € / 380,00 kn

Broj stranica: 982

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €
0,00 kn

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €
0,00 kn