Presude Suda Europske unije iz područja PDV-a: sprječavanje utaja i prijevara

Priredili: Ana Zakarija, Ante Čilić, Radoslav Raspudić

 

Članstvom u Europskoj uniji Republika Hrvatska postala je dio zajedničkog EU tržišta na kojem je uspostavljen zajednički sustav oporezivanja porezom na dodanu vrijednost.

 

Nužnost prilagodbe odnosno promjene načina upravljanja PDV-om i primjena propisa o PDV-u u odnosu na razdoblje prije pridruživanja Eurospkoj uniji determinirana je, sažeto, neusporedivo složenijim administrativnim i pravnim okvirom zajedničkog sustava PDV-a te znatno naglašenijom obvezom uvažavanja/primjene temeljnih načela sustava PDV-a i istovremeno sprječavanje zlouporabe tih načela - prvenstveno načela neutralnosti (za poduzetnike) i prava na odbitak pretporeza/pravovremenog povrata radi neometanog odvijanja poduzetničkih aktivnosti i omogućavanja ravnopravne tržišne utakmice.

 

Propisi koji reguliraju područje PDV-a u EU-u su Direktive Vijeća i provedbene uredbe Vijeća. Hrvatski propisi o PDV-u usklađeni su te se i dalje kontinuirano usklađuju sa zakonodavstvom/pravnom stečevinom EU-a.

 

Izvor prava EU-a su i presude Suda Europske unije te su obvezujuće za sve države članice, njihova državna tijela i nacionalne sudove u okvirima njihove nadležnosti. Isto tako, porezni obveznici se u postupcima pred državnim tijelima država članica i nacionalnim sudovima (u slučaju RH i pred Samostalnim sektorom Ministarstva financija za drugostupanjski upravni postupak) mogu pozivati na pravo Europske unije, a ta tijela imaju obvezu primjenjivati ga.

 

Presude iz područja PDV-a značajne su i za postupanje poreznih tijela – porezni postupci poreznih tijela u području primjene PDV-a u značajnoj su mjeri određeni presudama Suda Eurospke unije. Uz značajan utjecaj na praksu hrvatskih poreznih tijela i pristup poreznim obveznicima nakon pristupanju EU, presude Suda Eurospke unije nužno oblikuju i hrvatsku sudsku praksu - predstavljaju svojevrsno uvođenje presedana u hrvatsko pravo.

 

Kako se radi o specifičnoj i relativno novoj problematici za hrvatska porezna i pravosudna tijela pa, u dijelu utaja i prijevara, i za policijska i tijela kaznenog progona, od iznimne važnosti je praćenje sudske prakse, poznavanje pravnih učinaka izvora prava EU-a, a time i presuda Suda Eurospke unije te njihova odgovarajuća primjena u RH od strane poreznih tijela, drugostupanjskog tijela Ministarstva financija i sudova.

 

Ova publikacija dodatno afirmira, s aspekta oporezivanja PDV-om, važnost općeg usvajanja i primjene temeljnih načela funkcioniranja pravnog sustava RH u okviru pravnog sustava Europske unije, prvenstveno načela vladavine prava u postupanju državnih tijela i pravne sigurnosti poduzetnika.

Godina izdanja: 2017.

Cijena: 13,27 €

Broj stranica: 95

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €