Porez na dodanu vrijednost s komentarom

Priredile: Štefica Oštrec Čunčić i Ines Tomić Dukši

 

Od 1. siječnja 2023. izmijenjene su odredbe PDV-s povezane s kunom radi uvođenja eura, čime se doprinosi provedbi Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom kako bi Republika Hrvatska postala dijelom ekonomske i monetarne unije čija je valuta euro. Ovisno o načinu na koji su propisane odredbe Direktive Vijeća 2006/112/EZ koje su prenesene u Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22), iznos u kunama ili je zamijenjen istim iznosom u eurima propisanim Direktivom Vijeća 2006/112/EZ, ili je izračunat uz primjenu općih pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22 - ispravak). 

 

Ovaj priručnik, osim Zakona o porezu na dodanu vrijednost s komentarom članaka, sadrži i:

  • Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
  • Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila
  • Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
  • Pravilnik o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila

.

Godina izdanja: 2023.

Cijena: 25,00 € / 188,36 kn

Broj stranica: 400

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €
0,00 kn

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €
0,00 kn