Osnove upravljanja javnim dugom

Autori:: Anto Bajo, Marko Primorac, Ana Andabaka Badurina

Udžbenik se bavi razumijevanjem pojma, strukture, upravljanja i tehnika izdavanja javnog duga na domaćem i inozemnom financijskom tržištu. Posebice se obrađuju strukture javnog duga, vrste i obilježja državnih jamstava, uloge Sabora, Vlade, Ministarstva financija i Hrvatske narodne banke u upravljanju javnim dugom i gotovinom, te likvidnošću Državnog proračuna. Premda značajne za održivost državnih financija, te teme nisu u dovoljnoj mjeri obrađene u hrvatskoj stručnoj, ali i znanstvenoj javnosti i literaturi. Nažalost, tema upravljanja javnim dugom nije dovoljno naglašena unatoč činjenici da financijska kriza izravno pogađa državu povećavajući troškove zaduživanja koji se financiraju i dodatnim porezima.

 

Stoga bi ova knjiga trebala popuniti prazninu u literaturi, pridonijeti boljem razumijevanju javnog duga te koristiti kao vodič i priručnik za jačanje odgovornosti državnih institucija. Obrađene teme mogu biti dodatni poticaj studentima i znanstvenicima u istraživanju strukture javnog duga, ali i ukazati na posljedice slabog upravljanja javnim dugom na državne financije.

 

Udžbenik je podijeljen u osam glavnih dijelova, od kojih svaki ima dvije cjeline. U prvom se objašnjavaju dobre prakse, a u drugom stanje u Hrvatskoj.

 

Knjiga je prije svega namijenjena studentima ekonomskih fakulteta, ali može biti korisna i djelatnicima banaka, financijskih institucija (upraviteljima mirovinskih fondova, investicijskih fondova itd.), Hrvatske narodne banke, Ministarstva financija, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Središnjeg klirinškog i depozitarnog društva, Tržišta novca Zagreb, Zagrebačke burze, Vlade i Sabora, te široj stručnoj javnosti, novinarima i zainteresiranim pojedincima.

 

Godina izdanja: 2011.

Cijena: 13,27 €

Broj stranica: 320

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €