Međunarodni porezni propisi – DRM, Arbitražna konvencija, MAC, MLI

Priredili: Željko Martinović i Dalibor Legac

 

Globalno povezivanje poslovnih subjekata i otvorenost svjetskog tržišta radne snage uvjetovalo je potrebu da i države međusobno odrede jasna međunarodna pravila u području oporezivanja. Iz te potrebe stvoreni su međunarodni porezno-pravni instrumenti kojima se uređuju postupovna i materijalna pitanja raspodjele prava oporezivanja između država te postupci rješavanja sporova između država vezani za primjenu tih međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija.

 

Radi svjesnosti o postojanju nekih od tih međunarodnih instrumenata i snalaženju među njima, u Priručniku su objavljeni hrvatski tekstovi sljedećih medunarodnih instrumenata koji služe kao izvor poreznog prava:

  • Direktiva Vijeća (EU) 2017/1852 od 10. listopada 2017. o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji (Council directive (EU) on tax dispute resolution mechanisms - DRM)
  • Konvencija o ukidanju dvostrukog oporezivanja u vezi s usklađivanjem dobiti povezanih poduzeća (90/436/EEZ)
  • Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima (Multilateral administrative convention - MAC)
  • Mnogostrana konvencija o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti (Multilateral instrument - MLI).

Godina izdanja: 2019.

Cijena: 19,91 €

Broj stranica: 248

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €