Carinsko-prekršajno pravo sa sudskom praksom – priručnik

Autori: Damir Mataga, Mario Demirović, Dajana Javor-Trubić

Priručnik jasno, pregledno i sistematizirano obrađuje sva bitna područja, značajna za shvaćanje i praktičnu primjenu svih instituta iz carinsko-prekršajne prakse. Predstavlja spoj najvažnijih teorijskih i praktičnih tema u primjeni carinsko-prekršajnog prava kao i ključna pravna shvaćanja bitna za razumijevanje i tumačenje gotovo svih najvažnijih pitanja ovog pravnog područja.

 

Priručnik nudi kratak teorijski okvir kao i cjelovite i sustavne odgovore na sva bitna konkretna pravna pitanja iz dosadašnje pravne prakse i tako pruža jednostavan pregled koji ima praktičnu vrijednost za sve one koji su na bilo koji način uključeni u prekršajno-pravno postupanje – od carinskih službenika na svim razinama do stranaka, odvjetnika i sudaca te opće stručne javnosti.

Godina izdanja: 2024.

Cijena: 30,00 €

Broj stranica: 360

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €