Institut za javne financije i Hrvatska narodna banka organizirali su predstavljanje rada Tihane Škrinjarić, savjetnice u Hrvatskoj narodnoj banci, Makroekonomski učinci sistemskog stresa: pristup pomičnog indeksa prelijevanja objavljenog u časopisu Public Sector Economics. Rad istražuje interakciju sistemskog rizika i odabranih makroekonomskih varijabli kako bi se dobio bolji uvid u reakcije realnog gospodarstva i pojavu sustavnog rizika u različitim gospodarskim uvjetima. Rezultati analize upućuju da šokovi u sistemskom stresu značajno utječu na buduću negativnu realnu aktivnost te je monetarna politika izrazito reaktivna na promjene u stresu. Sistemski stres češći je primatelj šokova od inflacije, što znači da je politika stabilizacije inflacije (pogotovo prije globalne financijske krize) utjecala na smanjenje volatilnosti sistemskog stresa, a najmanje reaktivna bila je kreditna aktivnost, ali uz najstabilniji indeks prelijevanja šokova.
 
Predavanje je održano online te je dostupna snimka predstavljanja kao i prezentacija rada.