U četvrtak, 6. lipnja 2024. Robert Sonora, gostujući predavač sa Sveučilišta Montana, SAD, održao je u Institutu za javne financije prezentaciju istraživanja o reakcijama građana na restriktivne mjere u Europi u doba pandemije koronavirusa. 

Pandemija koronavirusa predstavlja izuzetnu priliku za empirijsko proučavanje ponašanja građana u doba prisilnih, restriktivnih mjera. Ovo istraživanje – na temelju podataka o lokacijama korisnika mobitela u 12 europskih zemalja – analizira u kojoj je mjeri njihovo ponašanje konvergiralo politikama koje su određivali kreatori tih politika. 

Rezultati potvrđuju da je ponašanje pojedinaca uistinu konvergiralo tim politikama, no ne odmah, već kroz duže vrijeme. Istraživanje također pokazuje da se zbog dostupnosti novih informacija usklađenost ponašanja može s vremenom mijenjati. Konačno, istraživanje pronalazi dokaze postojanja bihevioralnih „klubova“ duž regionalnih i/ili povijesnih granica. 
Premda je ovo istraživanje usredotočeno na konkretnu pandemiju koronavirusa, rezultati će se lako moći primijeniti u slučajevima drugih sličnih negativnih šokova i pomoći kreiranju boljih politika u budućnosti.

Predavanje je moderirao Branko Stanić iz Instituta za javne financije, a dostupna je i prezentacija.