Na virtualnoj prezentaciji 9. studenog 2023. u organizaciji časopisa Public Sector Economics, Mark Millin, s Odsjeka za ekonomiju Sveučilišta u Aucklandu, održao je predavanje o rashodima za obrazovanje, gospodarskom razvoju i veličini države.

Članak objavljen u časopisu ispituje povezanost gospodarskog razvoja i dvije mjere javnih rashoda za obrazovanje na nacionalnoj razini: „udio u BDP-u“  i „udio u proračunu“. Analiza proizlazi iz jednostavnog istraživačkog pitanja: troše li bogatije zemlje više od siromašnijih za obrazovanje? I to gledano po obje mjere.

Autori su svoja zapažanja formulirali kao skup provjerljivih prijedloga koji bi se mogli primijeniti na druga područja javnih rashoda kako bi se vidjelo jesu li empirijski obrasci tipični samo za rashode za obrazovanje.

Njihov zaključak jest da bi se buduća istraživanja mogla usredotočiti na testiranje prijedloga nejednakosti identificiranih u ovoj studiji na druge segmente javne potrošnje (npr. udio u BDP-u i udio u proračunu rashoda za zdravstvo, obranu ili socijalnu skrb).

Prezentaciju je moderirao Šime Smolić, s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a dostupne su snimka i prezentacija predavanja.