Na virtualnoj prezentaciji 16. siječnja 2024. u organizaciji časopisa Public Sector Economics Sebastian Beer i Alexander Klemm, iz Fiskalnog odjela Međunarodnog monetarnog fonda, održali su predavanje o poreznim poremećajima izazvanim inflacijom. 

Na temelju članka objavljenog u časopisu Public Sector Economics, Beer i Klemm su prikazali utjecaje inflacije na porezni sustav, pri čemu se poremećaji tiču nominalnih parametara poreznog sustava, vremena i oporezivanja nominalnog umjesto stvarnog dohotka. Dok se prva dva problema mogu riješiti ili ublažiti relativno jednostavnim mjerama, potonje je najteže riješiti sveobuhvatno, a djelomične mjere - kao što je prilagodba samo za kapitalne dobitke - mogu povećati ne-neutralnosti.

Empirijski rezultati impliciraju negativan utjecaj inflacije na ulaganja, jer erozija olakšica za ulaganja nadmašuje pozitivne učinke većih odbitaka kamata. Neke šire porezne reforme, poput poreza na novčani tok poduzeća, ne bi samo riješile inflaciju, već bi i povećale učinkovitost, jer oporezuju samo ekonomske rente. Inflacija – čak i pri relativno niskim stopama – može itekako utjecati na učinkovitost oporezivanja štednje, tako da ta tema ostaje aktualna, čak i uz smanjivanje inflacije. 

Prezentaciju je moderirao Dubravko Mihaljek, iz Monetarnog i ekonomskog odjela Banke za međunarodna poravnanja i suurednik časopisa Public Sector Economics.

Više o ovoj temi saznajte iz snimke kao i prezentacije predavanja.