Posljednji puta kada se intenzivno govorilo o inflaciji i javnim financijama kao zajedničkoj temi ekonomskih analiza bilo je za vrijeme stagflacije u 1970-im godinama. Veliki porast inflacije od sredine 2021. godine suočio je novu generaciju nositelja ekonomskih politika sa snažnim međudjelovanjima između inflacije i javnih financija koja su nekoć dominirala ekonomskim diskursom. Na temelju članaka objavljenih u časopisu Public Sector Economics u tematskom broju Inflacija i javne financije u 2020-ima, organizirano je 15. veljače 2024. virtualno predavanje koje je moderirao urednik ovoga broja Dubravko Mihaljek (Banka za međunarodna plaćanja, Basel, Švicarska). 

Orsetta Causa, Emilia Soldani, Nhung Luu i Chiara Soriolo u svom članku analiziraju utjecaj inflacije na raspodjelu dohotka u gospodarstvima OECD-a. Emilia Soldani (OECD, Pariz, Francuska) istaknula je u svojoj prezentaciji da je pad kupovne moći kućanstava, prvenstveno zbog porasta cijena energije, iznosio od 3% u Japanu do 18% u Češkoj između kolovoza 2021. i kolovoza 2022. Siromašnija kućanstva i ona u ruralnim sredinama bila su uglavnom više pogođena porastom inflacije. Za otklanjanje posljedica takvih asimetričnih učinaka inflacije, autorica je predložila dobro osmišljene potpore kućanstvima, koje mogu istovremeno potaknuti kućanstva na štednju energije i smanjiti teret za državne proračune. 

Julie Ann Q. Basconcillo (Sveučilište Airlangga, Surabaya, Istočna Java, Indonezija) u svojem je članku i prezentaciji zaključila je da iako fiskalna ekspanzija u Indoneziji možda nije utjecala na inflaciju onoliko koliko se strahovalo, ona nije utjecala ni na privatnu potrošnju. Stoga je glavni učinak fiskalne ekspanzije od sredine 2010-ih mogao biti pogoršanje javnih financija. Konkretno, postoje indikacije da transferi kućanstvima potiču trajni porast udjela duga u BDP-u, ali uopće ne potiču privatnu potrošnju. Fiskalne i monetarne vlasti, rekla je, pozvane su da razborito procijene strukturu javne potrošnje, osobito transfera kućanstvima, pri prilagođavaju postavaka svoje protucikličke politike. Dostupna je i snimka predavanja Julie Ann Q. Basconcillo.